Regjeringen foreslår å bruke 35 millioner til å starte byggingen av nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy.(Foto: NTB Scanpix)

Nå får Vikingtidsmuseet penger:
Skal bli tre ganger så stort som i dag

Regjeringen foreslår å bruke 35 millioner kroner i 2020 til nybygg og rehabilitering av Vikingtidsmuseet på Bygdøy.

Vikingtidsmuseet på Bygdøy er Norges best besøkte museum og har verdens best bevarte vikingskip, som Oseberg-, Gokstad- og Tuneskipene og er en del av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

Men den viktigste kulturarven vi har i Norge, står på vaklende grunn. Gulvet i Vikingskipshuset må holdes oppe av stålrør for å tåle vibrasjonene fra publikum.

Det dårlige gulvet skyldes at penger skulle spares da museet ble bygd i 1956.

Ved fremlegging av forslag til statsbudsjett for 2019 i fjor og revidert tidligere i år, ble både UiO-rektor Svein Stølen og direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum svært skuffet fordi ikke ble bevilget en eneste krone til bygging av vikingtidsmuseum.

Det til tross for at regjeringen i Granavolden-plattformen gikk inn for å berge kulturskatten.

Endelig penger

Nå lover regjeringen penger i forslag til statsbudsjett for neste år. Prosjektet omfatter nybygg, sikring av vikingskipene og tilhørende gjenstander. I tillegg blir det eksisterende vikingskipshuset og anlegget utendørs rehabilitert.

- Arven fra vikingtida er uvurderleg. Med eit nytt vikingtidsmuseum sikrar vi at komande generasjonar får til gang til kunnskap og forståing om ein viktig del av Noregs historie, sier forsknings-og høgare utdanningsminister Iselin Nybø V) i en pressemelding.

Og museumsdirektør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum er fornøyd.

- Ja, 35 millioner er den summen som finansdepartementet har regnet ut det er behov for til detaljprosjektering. For oss er det viktigst at byggebevilgningen er et tilsagn til hele prosjektet - her er rammene ca 2 milliarder, skriver han i en epost til forskning.no.

Tre ganger større

Det nye museet blir tre ganger større enn bygget som står i dag. Byggingen starter i 2020, og museet skal stå ferdig innen utgangen av 2025.

Ifølge Kulturhistorisk museum skal museets fagpersonale innen konservering og samlingsforvaltning samarbeide med Statsbygg i sikringsprosjektet.

De skal finne løsninger for trygg håndtering av skip og gjenstander under byggeprosessen, og sikre metoder for flytting til nybygget.

I den internasjonale ekspertkomiteens rapport utarbeidet for Kunnskapsdepartementet står det blant annet:

Vikingskipssamlingen er ansett som unik og høyt verdsatt både i norsk og internasjonalt perspektiv. Et nytt museumskompleks på Bygdøy vil forbedre langsiktig bevaring av Vikingskipsamlingene.

Gokstadskipet er verdens største vikingskip. Skipet er laget av eik og er 5,18 m bredt og 23,22 m langt. Det har 16 par med årer, ifølge Kulturhistorisk museum.

Skipet ble bygget på slutten av 800-tallet og funnet i Kongshaugen i Sandefjord kommune i 1880.

Livsvitenskapbygg ved UiO

I statsbudsjettet foreslås også å gi 870 millioner kroner til å videre arbeid med livsvitenskapsbygget ved UiO. Bygget skal legge til rette for forskning og utdanning innenfor livsvitenskap.

Bygget har en kostnadsramme på 6 milliarder kroner og 1,2 milliarder til brukerutstyr.

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 131 millioner til utvikling av Helseanalyseplattformen.

Powered by Labrador CMS