Det vil være politisk selvskading av Rødt å la Bjørnar Moxnes fortsette som partileder, mener filosof Lars Fredrik Svendsen.

«Solbrillesaken» kan få større konsekvenser enn politiske skandaler har fått tidligere, mener forsker

Vanligvis betyr ikke politiske skandaler så mye for hva velgerne mener om en politiker. Med Bjørnar Moxnes og solbrillene han tok, kan det bli annerledes.

Svein Erik Tuastad er statsviter og forsker ved Universitetet i Stavanger. Han mener at solbrillene Rødt-lederen puttet i lomma i en butikk på Gardermoen, kan få et annet utfall enn politiker-skandaler vanligvis får.

– Med grunnlag i tidligere forskning, kunne man anta at dette ville gå over av seg selv og ikke påvirke velgerne. 

– Politikere som det har vært skandaler rundt, kommer seg oftest fort tilbake. Det som var i mediebildet i mars, er glemt i september. 

Men Tuastad er mye mer usikker på om dette vil gå over for Moxnes. 

– Et premiss for at det kan påvirke velgerne, er at det nærmer seg valgkamp og det er uavklart om Bjørnar Moxnes fortsetter som leder. 

De fleste politiske skandaler er ikke så personlige og går ikke så direkte på en persons moralske dømmekraft som Moxnes-saken, mener Sven Erik Tuastad.

– Dermed lever saken videre i mediene til enten tett på eller helt inn i valgkampen. 

Videoen skaper en ny situasjon

Overvåkningsvideoen som VG publiserte tirsdag av Rødt-lederen på Gardermoen, skaper en ny situasjon, mener Tuastad.  

Videoen viser at Moxnes tar brillene fra stativet og legger dem på bagasjetrallen. Han legger så brillene i jakkelomma.

– Det er noe som er merkelig og menneskelig uavklart i selve historien her. Folk lurer på hvordan noen kan gjøre noe sånt. 

– Det gjør at jeg tror denne saken ikke blir ferdig med det første. Jeg tror den vil leve videre. 

– Alle kan kjøre for fort, eller de kan drite seg ut i fylla. Men dette er noe annet. Vi har hatt mange politiske skandaler som er alvorlige nok, men som likevel er mer forståelige. 

De fleste slike skandaler er ikke så personlige og går ikke så direkte på en persons moralske dømmekraft som denne. 

Forskeren peker på pendlerboligsaken på Stortinget. Den er eksempel på en sak som framstår som litt vanskelig for velgerne. Det kan ha vært ganske mange som tenkte at her var det lett for politikeren å tråkke feil i regelverket. 

Var det riktig å publisere videoen?

Tuastad tror det var nødvendig at pressen publiserte videoen fra Gardermoen. Selv om det utvilsomt er en enorm menneskelig belastning for Moxnes. 

– Hvis han selv hadde fått definere hva som hadde skjedd, hadde mange trodd på hans versjon. Selv om det er brutalt, må det å søke sannhet av og til trumfe menneskelige hensyn. 

Det dreier seg om Moxnes sin tillit som folkevalgt og partileder, sier Tuastad. 

Tre skandalesaker 

Lars Fredrik Svendsen er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. 

Han peker på at politiske skandaler kan arte seg forskjellig, avhengig av hvem som er den skandaliserte. 

I løpet av kort tid har vi nå hatt tre politiske skandaler i Norge. Like før Moxnes ble tatt for tyveri på Gardermoen, så hadde vi inhabilitetssakene mot Tonje Brenna (Ap) og Anette Trettebergstuen (Ap).

Svendsen peker på det han mener er noen opplagte forskjeller mellom disse tre sakene. 

Tillit er også avhengig av hvilken rolle man har.

Politisk selvskading

Hadde en statsråd blitt tatt for det samme som Moxnes, ville vedkommende ha måttet gå tvert, mener han.

Det var riktig av pressen å publisere videoen av butikktyveriet, mener filosof Lars Fredrik H. Svendsen.

– En statsråd skal ha tillit hos sine overordnede og befolkningen som helhet. En partileder skal ha tillit hos partimedlemmene og potensielle velgere. Det vil si at så lenge partiet sier at de fortsatt har tillit, er det egentlig revnende likegyldig om politiske motstandere mener noe annet. 

Partiet Rødt kan la ham fortsette. Hva vi andre mener, er ikke så viktig, mener han. 

– Men det vil være en gavepakke til de politiske motstanderne om han fortsetter. Og det vil være politisk selvskading, mener han.

Ikke en genuin innrømmelse

De tre politiske skandalene vi har hatt i det siste, skiller seg også fra hverandre i håndtering, påpeker Svendsen.

– Brenna og Trettebergstuen håndterte krisen etter boka. Moxnes gjorde det stikk motsatte. Og tilgivelse er mye vanskeligere uten en innrømmelse. 

Moxnes har innrømmet at han har stjålet, men forklaringene hans fremstår for de fleste som en bortforklaring, mener filosofen. 

– Derfor ser det ikke ut som en genuin innrømmelse. Han har dessuten satt sine partikolleger i en vanskelig situasjon fordi de har forsvart ham på falske premisser. 

De tre sakene er også forskjellige for oss som mennesker for de færreste av oss vil komme opp i en habilitetssak. Derimot har vi alle anledning til å gjennomføre et butikktyveri. Men svært få av oss gjør det. 

I offentlighetens interesse

Også Svendsen forsvarer at VG offentliggjorde videoen. 

Offentligheten har en legitim interesse av å se hva som ble fanget på videoen, mener han.

– Det vil være galt å publisere overvåkningsvideoer av de aller fleste butikktyverier. Men her snakker vi om en offentlig person som representerer et politisk parti som har vokst seg ganske stort i Norge. Og når han i tillegg har forklart seg på en måte som synes å være sterkt i strid med det som dokumenteres av videoen, var det riktig å publisere den.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS