Forskerne kartla bakteriene rundt røttene til 27 ulike typer mais. (Illustrasjonsfoto: funnyangel, Shutterstock, NTB Scanpix)

Plantenes gener bestemte bakteriene i jorda

Vi har tarmbakterier, plantene har rotbakterier. Nå viser en stor undersøkelse at plantenes gener er med på å styre hvilke bakterier som finnes rundt røttene.

Mikroorganismene vi lever sammen med er ikke bare viktige for oss mennesker. Tidligere forskning har også vist at plantene er avhengige av samfunnet av mikrober som samler seg i jordsmonnet rundt røttene.

Men hva bestemmer hvilke bakterier som finnes der?

Et team av forskere har gjort en kjempestudie for å undersøke saken.

William A. Walters og kollegaene hans kartla bakteriesamfunnet rundt røttene til 27 ulike varianter av maisplanter, i tre forskjellige åkrer. Forskerne har analysert over 4800 jordprøver, som ble tatt ukentlig igjennom en hel vekstsesong.

Deler av studien ble dessuten gjentatt fem år senere.

Vær og gener

Og resultatene viser altså at det finnes flere faktorer som er viktig for rotbakteriene, for eksempel åkeren, været og plantenes alder. Men oppi alt dette var det også klart at maisens gener hadde noe å si.

Ulike bakteriegrupper i jorda var knyttet til spesifikke gener hos plantene.

Dette betyr at det kan være interessant å avle fram landbruksplanter med gener som skaper en mer fordelaktig bakterieflora, skriver forskerne.

Referanse:

William A. Walters, Large-scale replicated field study of maize rhizosphere identifies heritable microbes, PNAS, juni 2018. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS