Massevia av lyn på Jupiters nordlige halvkule sett av sonden Juno. (Foto: NASA/JPL-Caltech/SwRI/JunoCam)

På Jupiter lyner det minst fire ganger i sekundet

Og lynet er veldig likt som på Jorda.

Jupiters atmosfære er en helt avsindig samling tall. Selve planeten er nesten 440 000 kilometer i omkrets, og den har ingen fast overflate. Jordas omkrets er bare like over 40 000 kilometer.

Hele atmosfæren til Jupiter består av hydrogen og helium, og det raser konstante og enorme stormer i atmosfæren. Rundt Jupiters sørpol ligger det sykloner i et femkantmønster, som du kan se på bildet under. Hver av disse syklonene er mellom 5000 og 7000 kilometer brede, og du kan lese mer om disse stormene i denne saken.

De seks syklonene på Jupiters sørpol, sett med kamera som ser infrarød stråling. De lysere feltene er tynnere skyer, mens de mørkere er tykkere. (Bilde: NASA/SWRI/JPL/ASI/INAF/IAPS)

Men det skjer mer interessant i Jupiters atmosfære rundt polene. Det er masse lyn der, noe hvert eneste romskip som har vært innom Jupiter har sett.

Men hvor kraftig er egentlig dette lynet?

Mellom skyer

Lyn gir fra seg en elektromagnetisk puls når det går av, noe som kan plukkes opp av måleinstrumenter på romsonder.

Tidligere har det sett ut som at lynene i Jupiters atmosfære har vært ekstremt mye kraftigere enn de vi har på Jorda, men nå har NASA fått mange og nye målinger fra romsonden Juno, som gikk inn i bane rundt Jupiter i 2016.

Disse målingene viser at lynene på Jupiter er overraskende like lynene på Jorda. De avgir omtrent like kraftige radiosignaler, og de går av rundt fire ganger i sekundet, omtrent det samme som en skikkelig tordenstorm på Jorda, ifølge forskningen, som er publisert i Nature.

Men det er noen store forskjeller mellom lynene på Jorda og på Jupiter.

Ikke lynnedslag

På Jorda kan lynet slå mellom skyer, inni skyer, men også ned i bakken. Jupiter er en gasskjempe, så det er sannsynligvis ikke noen fast overflate under skyene.

Lynet hamrer løs i skyene på Jupiter, men på et helt annet sted enn på Jorda.

Hos oss er det flest lynnedslag i området rundt ekvator, som har med mye fuktighet i skyene og temperatur å gjøre. På Jupiter er dette snudd på hodet, og det er mest lyn rundt polene, som du kan se på bildet under.

Hele bildet av lynstormene på Jupiters. (Bilde: NASA/JPL-Caltech/SwRI/JunoCam)

Dette betyr at varm luft beveger seg mot polene på Jupiter, mener forskerne .

Lyn er et resultat av elektrisk ladning som bygger seg opp i skyer. Hvis du vil ha en detaljert forklaring på hva som faktisk skjer, kan du sjekke ut videoen under.

Det er også ekstremt mange lynnedslag på Jorda, men noen steder er det mer enn andre. En bukt i Venezuela har lyn og torden nesten 300 dager i året, som du kan lese mer om her.

Referanser:

Brown mfl: Prevalent lightning sferics at 600 megahertz near Jupiter’s poles. Nature, 2018. DOI: 10.1038/s41586-018-0156-5. Sammendrag

Kolmašová mfl: Discovery of rapid whistlers close to Jupiter implying lightning rates similar to those on Earth. Nature, 2018. DOI: 10.1038/s41550-018-0442-z. Sammendrag

Powered by Labrador CMS