Stor overdoserisiko rett etter behandling

Risikoen for å dø av overdose for narkotikamisbrukere var nesten 16 ganger høyere de første fire ukene etter avsluttet behandling.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Risikoen for å dø av overdose rett etter avsluttet rusbehandling er så stor at man bør sette i verk egne forebyggingstiltak, sier Edle Ravndal.

Det viser en studie som har fulgt 276 personer i 8 år etter at de har vært i medikamentfri døgnbehandling.

– Risikoen for overdosedød i løpet av de fire første ukene etter avsluttet behandling er så dramatisk at det bør settes i verk forebyggende tiltak, sier Edle Ravndal ved Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo.

Hun står sammen med SIRUS-forsker Ellen J. Amundsen bak studien som er publisert i tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence.

– Det er behov for ytterligere forskning fra lignende behandlingstiltak for å få mer og systematisk kunnskap om hva overdosedød rett etter behandlingsslutt skyldes. Vi trenger også mer kunnskap om mulige forebyggende strategier, sier Ravndal.

I studien er 276 norske stoffmisbrukere, som i perioden 1998-1999 begynte i medikamentfri døgnbehandling, fulgt opp i 8 år med hensyn til dødelighet. I denne perioden døde 36 personer og 24 dødsfall ble klassifisert som overdoser.

Svært økt risiko

Edle Ravndal.

I løpet av de fire første ukene etter at de forlot behandlingen døde 6 personer av overdoser. Det gir en nesten 16 ganger høyere risiko enn ellers i 8 års-perioden. Alle disse avsluttet behandlingen før tiden.

Det var ingen sammenheng mellom hvor lenge de hadde vært i behandling og dødelighet etter at de avsluttet behandlingsoppholdet.

Heller ingen andre bakgrunnsfaktorer hadde sammenheng med overdosedød rett etter avsluttet behandling.

Referanse:

Edle Ravndal og Ellen J. Amundsen:  Mortality among drug users after discharge from inpatient treatment. An 8-year prospective study, Drug and Alcohol Dependence doi:10.1016/j.drugalcdep.2009.11.008

Powered by Labrador CMS