Mange nye sopper i edelløvskogen

30 nye sopparter er funnet i edelløvskogen i Sør-Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Björn Nordén og Thomas Læssøe på feltarbeid i gammel edelløvskog ved Bjelland i Etne kommune, Hordaland. (Foto: John Bjarne Jordal)

–Vi forventet at edelløvskogen skulle være artsrik og at vi kunne finne nye arter, men er likevel overrasket over resultatet. Siden prosjektet startet ved årsskiftet har vi identifisert minst tretti arter som tidligere ikke har vært registret i Norge, forteller prosjektleder Björn Nordén.

Han understreker at det er viktig å kartlegge lite kjente organismegrupper, for å best mulig kunne bevare mangfoldet i edelløvskogen.

I løpet av et treårig prosjekt skal tre soppforskere kartlegge forekomster og øke kunnskapen om de norske kjernesoppene i edelløvskog.

Skog med mange arter

Edelløvskog er kjent som en av de naturtypene med høyest artsmangfold her til lands, og hjem for en rekke rødlistearter.

Dette er varmekrevende skoger med treslag som alm, ask, eik, spisslønn, lind, kristtorn eller hassel.

Nemania maritima er en art som bare fins på ved som ligger i strandkanten. Det første eksemplaret i Norge ble funnet på Spyssøy i Bømlo kommune, Hordaland. (Foto: Jens H. Petersen)

Flere av de nordligste forekomstene av edelløvskog finnes i Norge, og vi har derfor et særskilt ansvar for å bevare disse skogene.

Viktig, men lite kjent artsgruppe

Kjernesoppene regnes som en økologisk viktig gruppe av blant annet nedbrytere og parasitter, men er likevel lite kjent i Norge. 

Det finnes mange ulike arter av kjernesopp som opptrer i forskjellige farger, fasonger og størrelser.

Felles for de fleste av dem er at de lever på bark eller død ved, gjerne på styvingstrær og andre store trær, liggende døde trær, greiner, kvister og småpinner – blant annet i edelløvskog.

Requinella seminuda er en ny art for Norge, og er funnet på flere steder på barken av gamle asketrær. Her vokser den sammen med krypsilkemose og laven bleikdoggnål. (Foto: John Bjarne Jordal)

Flere funn i vente

Flere av artene som forskerne har funnet er helt nye for vitenskapen. Men vitenskapelig beskrivelse av nye arter er en svært tidkrevende prosess, og vil ikke utgjøre tyngdepunktet i prosjektet. Isteden leter forskerne etter mer sopp.

–Vi skal samle inn mer materiale i løpet av høsten og neste vår. Samtidig pågår arbeidet med å identifisere det materiale vi allerede har funnet for fullt med mikroskopiering, sier Nordén.

Powered by Labrador CMS