Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Agder - les mer.

Inflasjon er en sentral del av vår økonomi, men vi vil at den skal opptre på en rolig og forutsigbar måte.
Inflasjon er en sentral del av vår økonomi, men vi vil at den skal opptre på en rolig og forutsigbar måte.

Derfor blir alt dyrere

Renta stiger, inflasjonen stiger, prisene går opp. Men hva er dette og hvordan fungerer det? To økonomer har svar.

Først av alt: Inflasjon og rente er to forskjellige ting. Men de henger tett sammen.

Inflasjon er det samme som prisstigning. Det er et mål for hvor mye prisene på varer og tjenester stiger i løpet av ett år. 

Når inflasjonen er høy, blir det også dyrere å lage ting. Da må vi betale mer når vi skal kjøpe noe.

Inflasjon gjør at du stadig må betale mer for de samme varene og tjenestene. Når inflasjonen er høy, synker også verdien av pengene dine. Du får mindre for 100 kroner i dag enn du gjorde i fjor. Pengene våre blir mindre verdt jo høyere inflasjonen er.

Inflasjon er en sentral del av vår økonomi, men vi vil at den skal opptre på en rolig og forutsigbar måte.

– En for høy inflasjon gjør at pengene ikke strekker til. Det skaper uforutsigbarhet, og det er det inflasjon virkelig dreier seg om, nemlig folks forventninger og tillit til pengene, sier forsker John Arngrim Hunnes ved Handelshøyskolen på Universitetet i Agder (UiA) .

Økt rente demper etterspørselen etter varer og tjenester, forklarer førsteamanuensis John Arngrim Hunnes.
Økt rente demper etterspørselen etter varer og tjenester, forklarer John Arngrim Hunnes.

– Det er enighet om at en inflasjon på rundt to prosent i året er ideelt. Er den mer enn det, må det strammes til. Er den under det, må det løsnes opp, sier Hunnes.

Pengene mister verdi

Men hva er det som blir strammet til eller løsnet opp? Jo, renta. Formelt heter den styringsrenten. Den er et av de viktigste verktøyene Norges Bank bruker for å påvirke Norges økonomi. 

Enkelt forklart er styringsrenta den renta bankene får på sine innskudd i Norges Bank. 

Dette vil ofte utgjøre et minimum for bankenes utlånsrente. Det betyr at når Norges Bank setter rentenivået på 4,25 prosent, så vil dette danne utgangspunktet for lånerentene som norske banker kan tilby.

Du skal få mindre å rutte med

– Også bedrifter har lån, så en renteøkning rammer samfunnet bredt. Det viktigste er at folk har jobb slik at de kan betale regningene sine. Arbeidsledigheten er fortsatt lav i Norge, sier Hunnes.

Men hvordan gir økt rente mindre inflasjon? 

Målet er at du skal få mindre penger å bruke på varer og tjenester, slik at du må prioritere hardere. Da dempes den generelle etterspørselen etter varer og tjenester.

I Norge eier 82 prosent av befolkningen egen bolig. De fleste av dem har gjeld på denne. Så ved å sette opp styringsrenten blir boliglånet dyrere. Folk får mindre overskudd til å bruke på andre ting. Da kan ikke prisene på varer og tjenester løpe løpsk.

Så når Norges Bank setter opp renta, er det for på sikt å roe ned inflasjonen.

Høye lån koster mer

– Det er de som har høyt lån sammenlignet med inntekten sin som vil merke renteøkningen mest. En del har fire til fem ganger så høy gjeld som inntekt. De vil merke at kostnaden ved å ha denne gjelden går betydelig opp, sier Ellen Katrine Nyhus.

Hun er professor på Handelshøyskolen ved UiAs institutt for strategi og ledelse.

– Den høyere renta har redusert nordmenns kjøpekraft, sier professor Ellen Katrine Nyhus.
– Den høyere renta har redusert nordmenns kjøpekraft, sier Ellen Katrine Nyhus.

Har du mye sparepenger, er den høye renta positiv. Da vil du få mer igjen for å ha pengene i banken enn i tiden med lav rente.

Norges Bank kan velge å skru ned renta igjen når de ser at det generelle prisveksten, altså inflasjonen, er på vei ned igjen. Men Norge er ikke alene i verden.

– Den høye renta har redusert nordmenns kjøpekraft. Det kan bidra til at inflasjonsveksten avtar fordi etterspørselen etter varer og tjenester vil gå ned. Samtidig er det forhold i utlandet som påvirker inflasjonen her hjemme. Dette er det vanskeligere å gjøre noe med, sier Nyhus.

Noe av den høye inflasjonen skyldes at det er høy inflasjon i land som vi kjøper varer fra, og at den norske krona har falt i verdi.

Eksperter på økonomi og økonomisk adferd

John Arngrim Hunnes forsker innen næringslivsetikk, bærekraft og økonomisk historie ved UiA.

Ellen K. Nyhus er professor i markedsføring og forsker i skjæringspunktet mellom økonomi og psykologi. Nyhus er også fagansvarlig for området Privatøkonomi i Store norske leksikon.

Powered by Labrador CMS