Partner norsk romsenter

Siste artikler fra:

Norsk Romsenter er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet og ble opprettet i 1987 da Norge ble med i European Space Agency (ESA). Senteret fremmer og ivaretar Norges interesser i ESA, i EUs satellittnavigasjons-programmer EGNOS og Galileo, i EUs jordobservasjonsprogram Copernicus, samt gjennom flere bilaterale avtaler. I tillegg forvalter de nasjonale følgemidler, støtter norske industriaktører og utarbeider strategier for romvirksomhet i Norge. Les mer på www.romsenter.no. Artiklene er laget av kommunikasjonsansatte på romsenteret - les mer.

Powered by Labrador CMS