Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk Romsenter - les mer.

Hvordan de fysiske prosessene i matlaging oppfører seg i vektløshet, kan også si noe om hvordan liknende prosesser vil være i andre væsker og materialer.
Hvordan de fysiske prosessene i matlaging oppfører seg i vektløshet, kan også si noe om hvordan liknende prosesser vil være i andre væsker og materialer.

Går det an å lage pommes frites i verdensrommet?

Væsker oppfører seg annerledes i vektløshet enn på jorda. Nå undersøker forskere dette med vektløse flygninger.

Vi tenker nok ikke over det, men matlaging som koking, steking og baking omfatter flere fysiske prosesser. De oppfører seg ofte annerledes i vektløshet enn de vanligvis gjør på jorda.

Hvordan de fysiske prosessene i matlaging oppfører seg i vektløshet, kan også si noe om hvordan liknende prosesser vil være i andre væsker og materialer.

Ikke minst vil astronautene som skal til månen eller Mars, oppholde seg i verdensrommet i måneder eller år av gangen.

De vil måtte dyrke noe av maten sin selv og lage den der de er, uten å være helt avhengig av frysetørrete eller hermetiserte måltider fra jorda.

Det er noen av grunnene til at den europeiske romorganisasjonen ESA forsker på hvordan de fysiske prosessene i matlaging oppfører seg i vektløshet.

Det gjøres blant annet i såkalte parabelflygninger.

Tester i spesialombygde fly

Parabelflygninger gjennomføres i spesialombygde fly. I flyet er halvparten av setene i kabinen blitt fjernet, og håndtak, nett og strømpunkter for forsøk har blitt satt inn.

Tre flygere trengs for å fly i 45 graders vinkel først oppover og så nedover i til sammen 20 sekunder. Når flyet stiger så bratt, utsettes alt i flyet for fra 1,5 til 1,8 ganger jordas tyngdekraft. 

Under disse flyvningene i bratte kurver får de noen sekunder med vektløshet. Da tester ESA teknologi, utfører eksperimenter og trener romfarere i vektløshet og den lave tyngdekraften på månen. 

Slike parabelflygninger er også åpne for studenter som har forsøk som må utføres i lav eller høy tyngdekraft.

Se video fra slike flyvninger under:

Frityrkoking i vektløshet

I et nylig eksperiment undersøkte forskere fra Hellas hva som skjer med poteter som kokes i olje i vektløshet.

Går det an å lage pommes frites i rommet, eller vil boblene som oppstår når oljen koker, legge seg rundt potetbitene og gjøre at de ikke blir skikkelig stekt?

De greske forskerne laget en spesialinnretning der potetbiter kunne koke i olje i helt tette omgivelser under en vektløs flygning.

Så filmet de prosessen med høyhastighetskamera i stor oppløsning. Slike kunne forskerne se hvordan boblene ble dannet i oljen, hvor store de var, fordelingen av dem og hvor raskt og i hvilken retning de beveget seg.

Samtidig målte forskerne temperaturen både i oljen og inne i potetbitene.

Her så forskerne at til og med i vektløshet la boblene i den kokende oljen seg rundt potetbitene og beveget seg rundt dem på samme måte som under frityrkoking på jorda.

Det betyr at astronautene i fremtiden kan bruke frityrkoking som en måte å lage mat på i rommet eller i lav tyngdekraft.

Innretning for å undersøke hvordan olje koker i vektløshet under parabelflygning.
Innretning for å undersøke hvordan olje koker i vektløshet under parabelflygning.
Powered by Labrador CMS