Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk Romsenter - les mer.

Kampen mot ulovlig fiske er veldig viktig for en havnasjon som Norge. Derfor deler vi norsk teknologi og kompetanse med mange andre land for å få bukt med problemet.

Norske satellitter skal avdekke ulovlig fiske over hele verden

Blue Justice Ocean Surveillance Programme ble lansert 7. september 2023 hos Norsk Romsenter.

«Blue Justice Ocean Surveillance Programme» er den norske regjeringens nye og internasjonale program for havovervåking. Det utvikles av Kystverket og Norsk Romsenter i samarbeid med en rekke etater.

Åpningen av programmet inneholdt hilsener fra blant andre fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Ulovlig fiske er organisert økonomisk kriminalitet som truer økosystemene og bærekraften i havet og tapper havene og lokalsamfunn for arbeidsplasser og verdier, sa fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i videohilsenen til åpningen nå i september.  

Han sa videre at kampen mot ulovlig fiske er veldig viktig for en havnasjon som Norge. Derfor deler vi norsk teknologi og kompetanse med mange andre land for å få bukt med problemet.

Får tilgang på overvåkingsdata 

Det nye programmet for havovervåking er en del av det som kalles Blue Justice-satsingen. Det er et norsk initiativ og et samarbeid med FNs utviklingsprogram (UNDP).

Blue Justice bistår kystland over hele verden med å bekjempe fiskerikriminalitet. Landene som deltar i initiativets samarbeidsplattform, skal nå få AIS-dataene for å kunne gjøre egne analyser og avdekke fiskerikriminalitet.  

AIS er et automatisk identifikasjonssystem som gir en kontinuerlig oversikt av trafikkbildet langs kysten og i havområder.

Gjennom det nye programmet for havovervåkning vil medlemslandene i initiativet nå få økt tilgang til data fra de norske AIS-satellittene, som overvåker skipstrafikken i norske og internasjonale farvann.

Hjelp til sporing

Initiativet har også et sporingssenter. Det er samlokalisert med den felles analyseenheten mellom Fiskeridirektoratet og Kystverket ved Vardø sjøtrafikksentral. 

Landene i samarbeidet kan få hjelp fra den norske enheten for skipssporing i Vardø til å analysere og bruke slike data.

Blue Justice startet beskjedent i 2018 da Norge og åtte andre land signerte København-deklarasjonen mot fiskerikriminalitet. De siste årene har initiativet vokst til nå å omfatte 61 land.

Dette tilsvarer bortimot 37 prosent av kyststatene i verden. De fleste av disse landene er utviklingsland og andre land i det globale sør. De vil dra særlig nytte av det nye programmet for havovervåkning.

Enorme tap til ulovlig fiske i Somalia 

– Blue Justice vil bli veldig nyttig for å se hvor mange fartøy som fisker ulovlig, for å få oversikt over naturressursene fra havet og for å bekjempe miljøkriminalitet, sa Mukhtar Ainashe, rådgiver ved det somaliske fiskeridepartement under åpningen.

Han synes det er bra at Norge åpner systemet sitt for havovervåking til andre kyststater som ikke har kapasitet til å utvikle noe liknende selv.

– I 2014 representerte verdiene tapt til ulovlig fiske i Somalia cirka 340 millioner amerikanske dollar årlig. Selv om Somalia er et av landene i Afrika med lengst kystlinje og vi har mye fisk, er det mange som sulter. Ulovlig fiske er både et økonomisk problem, men også et miljø- og samfunnsproblem, sier Ainashe.

Norsk havovervåkning med satellitter er utgangspunktet

Blue Justice Ocean Surveillance Programme har utgangspunkt i norsk havovervåkning med satellitter.

– Norsk Romsenter har nå fått i oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet å bidra til å definere og spesifisere aktuelt innhold og administrasjon av dette globale programmet, sier seniorrådgiver Evie Merethe Hagen ved Norsk Romsenter.

Hun forteller at dette arbeidet vil kreve betydelig dialog med Blue Justice-medlemsland og FN for å få innsikt i landenes brukerbehov, i tillegg til de norske ekspertmiljøene. 

– Vi vil nå også undersøke hvilke andre satellittsensorer enn AIS som kan bidra til å oppdage skip som ikke sender ut AIS-signaler, sier Hagen.

Blue Justice samarbeidsplattform er utviklet av Kystverkets BarentsWatch og administreres av FNs utviklingsprogram.

Se video fra åpningen av programmet i september 2023:

Les mer om de norske AIS-satellittene her.

Powered by Labrador CMS