Columbus er den europeiske laboratoriemodulen på den internasjonale romstasjonen. Her kan forskere få gjennomført ulike eksperimenter. (Foto: ESA/NASA)
Columbus er den europeiske laboratoriemodulen på den internasjonale romstasjonen. Her kan forskere få gjennomført ulike eksperimenter. (Foto: ESA/NASA)

Nå blir det enklere å få gjort forsøk på romstasjonen

Et nytt system for kommersielle eksperimenter er på plass i rommet.

Den internasjonale romstasjonen er det eneste stedet hvor vitenskapelige forsøk kan gjøres i vektløs tilstand over lengre tid.

Derfor utfører folkene på romstasjonen hvert år mange hundre eksperimenter for romorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, bedrifter, statlige etater og ulike organisasjoner fra hele verden.

Disse forsøkene spenner fra fysikk, medisin, stamcelleteknikk, utvikling av nye medisiner, utvikling av nye materialer, datakommunikasjon, navigasjon, væskedynamikk og mye mer.

Norske forskere har hatt forsøk på blant annet vekst av planter i rommet og overvåking av skipstrafikk fra bane på romstasjonen.

Nå har det kommet en egen plattform for eksperimenter i den europeiske laboratoriemodulen Columbus på romstasjonen.

Forskningsinstitusjoner, bedrifter og organisasjoner over hele verden kan søke seg til disse.

Slik ser kubene ut. (Foto: ICE Cubes/ISU)
Slik ser kubene ut. (Foto: ICE Cubes/ISU)

Fjernstyres fra jorda

Det nye systemet for kommersielle eksperimenter på romstasjonen heter International Commercial Experiments (ICE).

Systemet består av kuber som forsøkene befinner seg i. Disse kubene kan være fra 10 x 10 x 10 centimeter til 45 x 35 x 11 centimeter store.

Forskerne kan sjekke forsøkene sine og hente ned data 24 timer i døgnet over internett.

Til nå har det vært komplisert, dyrt og tatt lang tid å få plass på og oppskyting til kjempelaboratoriet i rommet. Den nye løsningen gjør det enklere og billigere å få eksperimentene opp til romstasjonen.

Forsøkene er i gang med det samme

De første ICE-kubene ble skutt opp i slutten av juni.

Når forsøkene i ICE-kubene kommer til romstasjonen, settes de inn et spesiallaget skap og eksperimentene kan begynne med en gang.

Blant de første forsøkene er et eksperiment som undersøker hvordan mikroorganismer som danner metan trives i rommet. Kanskje en dag kan slike mikroorganismer produsere metan for drivstoff.

Kubene overvåkes fra et eget kontrollsenter i Belgia. (Foto: Space Applications Systems)
Kubene overvåkes fra et eget kontrollsenter i Belgia. (Foto: Space Applications Systems)

Raskere og oftere retur til jorda

– En stor fordel med kommersiell adgang til romstasjonen er at universiteter og andre utdanningsinstitusjoner får lettere, raskere og billigere tilgang til forsøk i vektløst miljø. Nå gleder vi oss til å se hva slags eksperimenter oppfinnsomme unge mennesker har lyst til å skyte opp, sier David Parker. Han er ESAs direktør for bemannet romfart og robotisk utforsking.

Også det å få forsøkene på romstasjonen tilbake til jorda skal være enklere og raskere med ICE. Fra hver tredje til hver fjerde måned vil ICE-kuber kunne sendes tilbake til jorda med forsyningsfartøy for nærmere analyse.

ESA tilbyr tjenesten ICE i samarbeid med bedriften Space Applications Services.

Powered by Labrador CMS