Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk Romsenter - les mer.

DigiFarm bruker satellittdata til produkter og tjenester som automatisk detekterer jorder og grensene til disse, hvor store jordene er, hva som er sådd på dem, og mer.

Slik kan satellitter hjelpe bonden

En norsk bedrift bruker satellittdata til å kartlegge jorder raskere og mer nøyaktig. De vant nylig en pris hos Den europeiske romfartsorganisasjonen.

Den norske bedriften Digifarm har blitt kåret til en av den europeiske romorganisasjonen ESAs Rising Stars.

Romfartsorganisasjonen skal fremme europeisk samarbeid for sivile formål innen romforskning og romteknologi.

Bedriften har hatt flere prosjekter sammen med ESA, og nå blir samarbeidet enda tettere.

– Det betyr blant annet at vi får tilgang til ESAs nettverk av kunder, kontakter, investorer og markedsføring, sier Nils Helset, bonde og grunnlegger av DigiFarm.

Automatisk kartlegging av jorder

DigiFarm bruker satellittdata til produkter og tjenester som automatisk avdekker jorder og grensene til disse, hvor store jordene er, hva som er sådd på dem, og mer.

Dette kalles for jordskifte og er grunnlaget for mye annen informasjon om bruken av åkrene.

– Jordskifte er nødvendig for blant annet tilskuddsordninger og forsikringsavtaler, men også alle prosesser som krever presisjonsdata, som variabel såing eller gjødsling, automatisk vanning og mer, sier Helset.

I dag tegnes jordskifte ofte manuelt av produsenter og bønder basert på digitale kart som gjerne er utdaterte. Det gjør informasjonen unøyaktig, og krever både tid og penger for å sjekke.

– Produktene våre gjør jordskifte mer nøyaktig, enklere og billigere, sier Helset.

DigiFarms kartlegging av jorder viser blant annet areal og avlingstype.

Økt oppløsning med kunstig intelligens

Til dette bruker Digifarm data fra de optiske jordobservasjonssatellittene Sentinel-2 i Copernicus, det europeiske programmet for overvåking av klima og miljø ved hjelp av satellitt.

– Dataene fra Sentinel-2 har en oppløsning på 10 meter. Det er den høyeste oppløsningen blant fritt tilgjengelige optiske satellittdata. Men siden mer enn 83 prosent av jorder over hele verden er mindre enn 20 mål, øker vi oppløsningen til 1 meter ved hjelp av kunstig intelligens, sier Helset.

Dermed trenger bedriften ikke å kjøpe kostbare kommersielle satellittdata.

Den automatiske jordskifteanalysen selger DigiFarm til andre landbruksbedrifter, organisasjoner eller myndigheter som tilbyr denne informasjonen som en del av sine datatjenester.

– Vi har analysert jorder i mesteparten av Europa, Brasil og USA, og har i dag 46 kunder fra Europa, USA og Sør-Amerika. Yara og Norsk Landbruksrådgivning er noen av de norske kundene våre, sier Helset.

DigiFarm bruker satellittdata fra Sentinel-2 til å kartlegge jorder.

Jordskifte – et nøkkelområde

– Siden jordskifte er så viktig for mange andre funksjoner og muligheter, er dette et nøkkelområde som er bra å jobbe med. Dermed selger vi til hele verdikjeden innen landbruk, fra myndigheter og etater, til bedrifter som tilbyr automatiserte tjenester, til traktorprodusenter og mye annet, sier Helset.

Han peker på at bare 25 prosent av bøndene i USA, som er det landet med mest avansert landbruk, bruker presisjonslandbrukstjenester. Slike tjenester kan gjøre landbruket både mer automatisert, mer effektivt og mer kostnadsbesparende.

– Terskelen for å ta i bruk presisjonslandbrukstjenester oppfattes gjerne som høy, med jordskifte som et tidskrevende og unøyaktig første og ofte vanskeligste steg. Får vi løst det, er potensialet for å ta i bruk andre digitale tjenester mye høyere, sier Helset.

Digifarm har holdt på siden 2019 og teller 58 ansatte over hele verden, med flesteparten ulike steder i utlandet.

– Vi omsetter i dag for cirka 15 millioner kroner, noe som kan dobles til neste år, sier Helset.

Utviklet med støtte fra ESA og Norsk Romsenter

DigiFarm var den første bedriften i Norge til å komme med i ESAs Business Incubation-program (ESA BIC), som støtter oppstartsbedrifter som bruker data eller teknologi fra rommet til nye produkter og tjenester på jorda.

– Da jeg i 2014 tok over gården som har vært i familien i 15. generasjoner, ønsket jeg å finne metoder som kunne optimalisere driften og øke avlingene, sier Helset.

Han så etter hvert potensialet til å bruke både satellittdata og kunstig intelligens for landbruk, i samarbeid med Norsk Romsenter og ESA.

– Vi er takknemlig for støtten vi har fått både fra Norsk Romsenter gjennom ESAs ARTES-program, og direkte fra ESA. Uten det hadde det ikke vært mulig å komme dit vi er i dag, sier Helset.

Du kan lese mer om støtteordningene som Norsk Romsenter tilbyr norske bedrifter her.

Sentinel-2 er en optisk satellitt som ser i farger og infrarødt for å holde øye med vegetasjonsdekke, skogmasse, jordbruk, plantevekst, elver, innsjøer, og kystlinjer.
Powered by Labrador CMS