Sprøytemidler kan fremme malaria

Sprøytemidler mot insekter blir benyttet både i malariakontroll og i landbruket i de fleste områder i verden der malaria er et problem. Høyt forbruk gjør at malariamyggen blir motstandsdyktig. I enkelte tilfeller har denne resistensen blitt så sterk at antallet tilfeller av malaria øker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Minst en halv milliard mennesker rammes årlig av malaria, sykdommen dreper over en million mennesker i året, og den er på frammarsj.

Grovt sett er sykdommen begrenset til verdens fattigste områder, områder som er yndet feriemål for reiselystne nordmenn. En viktig årsak til at en sliter med å bekjempe malaria, er at malariamyggen i økende grad utvikler resistens mot insektmidler.

Landbruk og malaria

I Thailand foregår mye landbruk i økosystemer som også er sentrale oppvekstområder for de viktigste malariamyggene.

- Sprøytemidler mot skadeinsekter kan derfor påvirke malariamyggene, enten ved at giften renner ut i vann der mygglarvene lever, eller kommer i direkte kontakt med de voksne myggene, forklarer biologen Simen Rød Sandve.

Han har studert resistens hos malariamygg i Thailand, og har akkurat avsluttet sin mastergrad ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Til høsten skal han forsette sitt arbeid med malariamygg i et prosjekt som drives av den amerikanske folkehelsa (CDC) i Atlanta, USA.

Resistens

"Økosystemer i landbruket er viktige oppvekstområder for malariamygg."

Det er kjent at bruk av insektmidler mot malariamygg har ført til utvikling av mygg som er motstandsdyktige mot giften. Det har imidlertid vært lite fokus tidligere på at også landbruket spiller en sentral rolle her.

På grunn av at mange av de samme giftene blir brukt både til malariamyggkontroll og i landbruket, kan intensiv bruk av sprøytemidler i landbruket være med på å utvikle malariamygg som blir vanskelig å kontrollere.

I Asia har det ikke tidligere vært gjennomført studier på denne problemstillingen.

- I våre forsøk hentet jeg inn malariamygg fra ulike områder i Nord-Thailand og testet graden av resistens mot vanlige landbruksinsektmidler, sier Sandve.

- Resultatene antyder at det i områder med intensivt landbruk, har oppstått resistens mot insektmidler. I områder med tradisjonelt selvbergingsjordbruk uten bruk av sprøytemidler, så vi ingen økt resistens.

- Det ser derfor ut til å være økt risiko for at malariakontrollen kan svikte i områder med utbredt bruk av sprøytemidler - som for eksempel i sitrusplantasjer.

Videre forskning

"Simen Rød Sandve har i sin mastergrad studert resistens hos malariamygg i Thailand."

Sandves studier var en del av et større prosjekt i regi av Hans Overgaard og Institutt for naturforvaltning ved UMB. Overgaard og Sandve har publisert sine resultater i Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. Resultatene deres er også presentert på konferanser i Australia og i Thailand.

Overgaard satser nå på å fortsette forskningen på insekticidresistens i mygg forårsaket av sprøytemidler fra landbruket.

- Den bakgrunnskunnskapen vi har fått gjennom Simens mastergradsarbeid og annen forskning innen prosjektet kommer nå til nytte i et prosjekt hvor en skal se på integrerte bekjempningsmetoder for å kontrollere både skadegjørere i landbruket og malariamyggen, sier Overgaard.

Kontrollmetoder

For å kunne fortsette med effektiv malariamyggbekjempelse er det avgjørende å ha god kjennskap til hvilke mekanismer som gjelder når myggen utvikler resistens.

- Vi ønsker å utvikle kontrollmetoder for å redusere pesticidbruken i landbruket, og samtidig kontrollere resistensutviklingen i malariamygg og andre sykdomsoverførende insekter, sier Overgaard.

Dette er et større prosjekt som skal gjennomføres i Thailand, Vietnam og Nepal.

Powered by Labrador CMS