Turister melder fra om egen fiskelykke

Et nytt program gjør det mulig for turister å rapportere sin egen fangst på nett. Det kan gi sikrere tall og bedre forvaltning av norsk fisketurisme.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Stolt fisketurist på skreifiske i Nord-Norge. Det nye systemet gjør det enkelt for han å rapportere inn fangsten sin. (Foto: Ernst Furuhatt / www.nordnorge.com / Bodø)

Fisketurismenæringen i Norge er i stor vekst, og situasjonen har skapt bekymring for hva dette gjør med norske fiskebestander.

Det finnes ingen oversikt over turisters fiskefangster, heller ingen obligatorisk fangstrapportering.

Et nytt verktøy er nå utviklet spesielt for fisketuristnæringen, der fiskerne selv registrerer via app eller nettleser. Sist sommer ble prototypen testet ut.

Turistene må motiveres

Fem turistfiskebedrifter i Troms var med på testen, både små og store bedrifter.

Bedriftene oppfordret sine fiskende gjester til å registrere den daglige fangsten. De fikk tilgang til nettbrett med en fiskeregister-app, slik at de enkelt kunne fylle inn.

Turistene rapporterte fangst på torsk, sei, hyse og kveite.

Verktøyet er laget på norsk, engelsk og tysk, men siden den bruker foto av de ulike fiskeslagene, stilles det få krav til språkkunnskaper.

Testen viste at turistenes motivasjon for å rapportere inn fangster er varierende, men at en positiv holdning og oppmuntring fra eierne av fiskecampene bidrar til at flere rapporterer.

Noen ønsker å rapportere anonymt, antakelig på grunn av frykt for overvåkning fra myndighetene.

Espen Vidjeland driver fiskecamp i Låvan i Kvænangen. På iPaden melder han inn fiskeslag og antall fisk. (Foto: Ottar Remmen, Tura AS)

Tilgang på nettbrett økte motivasjonen, og turistene bidro med mange gode ideer til videre utvikling av systemet.

Fakta på bordet

Trude Borch har i mange år forsket på fisketurisme. Hun har bidratt i utviklingen av prototypen med råd om brukervennlighet og om hva som skal til for at fangstdata som rapporteres er solide.

- Skal man få til en bærekraftig og kunnskapsbasert forvaltning av denne næringen, er det avgjørende å ha kunnskap om de faktiske forhold, sier hun.

- Fakta er også viktig for å dempe konflikten mellom turistfiskebedrifter og vårt tradisjonelle yrkesfiske. Et verktøy som dette rapporteringssystemet kan være en viktig brikke i dette, sier Borch.

Dagens forvaltning av fisketurisme begrenser seg til regler for bruk av fiskeredskap, antall kilo fisk man kan ta med ut av landet, og minstemål på fisk som tas i land.
Borch presiserer at det ikke finnes noen begrensing på hvor mye fisk man kan ta ut av havet, kun hvor mye fisk som kan tas ut av landet.

Ærlige rapporter

I forbindelse med testingen av rapporteringsverktøyet kunne turistfiskebedriftene følge med på hvor mye som ble rapportert inn hos dem hver dag. De fleste bedriftene mente det var ganske stort samsvar mellom innrapporterte tall og faktisk fangst.

Ofte satt turistene sammen med eierne av fiskecampen og registrerte fangstene.

- Skal frivillig innrapportering fungere, må bedriftene selv være motiverte for å få deres kunder til å rapportere fangsten, og legge til rette for det. Men det kan hende et ris bak speilet også må til, mener Borch.

En mulig løsning er at turister må vise en kvittering for innrapportert fangst, en slags «sluttseddel», før de får ta sine 15 kilo fisk ut av landet.

Powered by Labrador CMS