Trening to ganger i uka, med egen trener én gang i uka, var blant tiltakene som ble testet ut på de overvektige barna. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Oppfølging av overvektige barn ga suksess

To år med tett oppfølging reduserte overvekten hos barn i Finnmark. Aller størst var effekten hos gruppen som i tillegg fikk møte andre familier med overvektproblematikk.

– Min studie viser at alle kommuner må gi barn med overvekt et ordentlig tilbud – så tidlig som mulig.

Det sier overlege Ane Kokkvoll ved Finnmarkssykehuset. Hun har i sin doktorgrad ved UiT - Norges arktiske universitet, hatt fokus på barnefedme, som er et økende problem i dagens samfunn.

Hun tok utgangspunkt i en undersøkelse i Finnmark som viste at blant førskolebarn født i 1999 og 2000 slet 16 prosent av guttene og 22 prosent av jentene med overvekt eller fedme. Noe som er høye tall sammenlignet med andre studier i landet gjort på samme tid, ifølge Kokkvoll.

Delte barnefamilier inn i to grupper

Dermed startet hun opp Aktivitetsskolen ved Hammerfest sykehus.

97 familier i Finnmark, med overvektige barn, ble loddtrukket til to forskjellige grupper.

Den første gruppen fikk oppfølging over to år, med hjelp og veiledning fra barnelege, sykepleier, helsesøster og ernæringsfysiolog.

Den andre gruppen fikk i tillegg til dette møte likesinnede familier med overvektproblematikk. Disse familiene fikk sammen dra på friluftsskole med fokus på friluftsliv, samt tre dagers opphold ved barneavdelingen på sykehuset med veiledning om kost og aktivitet.

Positiv effekt på barna

– Alle familiene fikk møte kursede hjelpere med løsningsorientert fokus. Familien i den siste gruppen fikk også trening to ganger i uka med egen trener én gang i uka, forklarer Kokkvoll.

Da to år var gått var det tid for at ungene skulle måles på nytt. De var nå blitt i gjennomsnitt 12 år, og det viste seg at barna, uavhengig av hvilken gruppe de tilhørte, hadde klart å redusere sin grad av overvekt.

– Men barna som hadde møtt andre familier hadde et mer gunstig midjemål med tanke på alder og utvikling. De kan ha redusert sin risiko for hjerte- karsykdom og diabetes, men dette må vi se nærmere på, sier hun.

– Må være tett på

Nå mener Kokkvoll at kommunene må ha økt fokus på overvektige barn og tilby dem tett og sammensatt veiledning.

– Det er kanskje et stykke fram til at kommunene skal klare å ha den samme oppfølgingen som i min studie, men det er absolutt mulig. Noen grep kan man ta med seg, for et godt samarbeid og felles kompetanseheving blant hjelpere i primær- og spesialisthelsetjeneste er helt nødvendig for å lykkes, sier hun.

Psykiske goder

Kokkvoll kan i tillegg fortelle at ungene i studien hadde merkbar positiv utvikling i de psykiske helsetestene etter to år oppfølging. Spesielt tilknytning til venner og emosjonelle symptomer var forbedret.

– Studier tyder på at livskvalitet kan gå litt ned hos ungdom når de går inn i pubertet, men det var ikke tilfelle med disse barna, poengterer Kokkvoll.

Bakgrunn:

Kokkvoll disputerer ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Uit – Norges arktiske universitet 11.desember.

Referanse:

Kokkvoll m.fl: Single versus multiple-family intervention in childhood overweight—Finnmark Activity School: a randomised trial, Archives of Disease in Childhood, December 2013, doi:10.1136/archdischild-2012-303571.

Powered by Labrador CMS