Flere kjøper tjenester fra utlandet

Finanskrisen har ikke stoppet bedriftene i å sette ut nye oppgaver til eksterne tjenesteleverandører. Flere kjøper nå kunnskapstjenester fra utlandet, viser ny studie fra BI.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: iStockphoto)

Gjennom de siste årene har norske bedrifter overført en rekke av virksomhetens oppgaver, både informasjonsteknologi og andre kunnskapsbaserte funksjoner, til eksterne tjenesteleverandører.

Denne forretningsstrategien omtales som “outsourcing”, og berører hvert år et betydelig antall arbeidstakere som vil måtte forholde seg til nye arbeidsgivere.

Den globale finanskrisen har satt sitt preg på forretningsstrategiene til mange norske bedrifter. Hvordan har den påvirket bedriftenes planer og gjennomføring av sine strategier for tjenesteutsetting?

Postdoktor Hans Solli-Sæther og professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI har gjennomført en studie blant Norges 500 største bedrifter for å se hvordan finanskrisen har påvirket bedriftenes outsourcing.

De fikk svar fra toppledere og funksjonsledere i 157 virksomheter (svarprosent 31,4). Resultatene presenteres i rapporten “Outsourcing i turbulente tider”.

Økt fokus på kostnadsreduksjon

Postdoktor Hans Solli-Sæther ved Handelshøyskolen BI.

Nærmere seks av ti bedrifter (59 prosent) sier at de fortsetter som planlagt med sine outsourcingsprojekter.

Bare én av seks virksomheter (16 prosent) vurderer å utsette pågående og planlagte prosjekter av hensyn til kostandene ved å gjennomføre prosjektene. I tillegg er det noen bedrifter som har fått den nye tjenesteleverandøren til å finansiere prosjektet.

– Undersøkelsen viser at norske bedrifter fortsetter å implementere sine outsourcingsstrategier til tross for finanskrisen, konkluderer Solli-Sæther og Gottschalk.

Forskerne finner at finanskrisen har ført til at bedriftene er blitt mer opptatt av at outsourcingsprosjektene over tid skal gi lavere personalkostnader og nye, mer effektive måter å drive forretning på.

De undersøkte bedriftene har også satt i verk tiltak for å oppnå ytterlige besparelser i allerede inngåtte avtaler om å kjøpe kunnskapstjenester fra eksterne leverandører.

– Press på tid, kostnader og effektivitet øker behovet for at bedriftene vurderer outsourcing som en del av sin forretningsstartegi, mener Solli-Sæther og Gottschalk.

Flere fra utlandet

Studien tyder på at norske bedrifter i større grad kjøper kunnskapstjenester fra utlandet. Én av fire tjenesteleverandører (25 prosent) befinner seg utenfor Norges grenser.

Dette er markant økning sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse fra 2007. Da var i underkant av én av fem tjenesteleverandører utenlandske (19 prosent).

Flere av tjenesteleverandørene har etablert globale forretningssystemer. De har åpnet kontorer i Norge, men får ansatte i lavkostland til å utføre oppgavene. Det gir tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft som koster mindre enn tilsvarende norsk arbeidskraft.

Referanse:

Solli-Sæther, Hans og Petter Gottschalk (2010): Outsourcing i turbulente tider. Rapport fra outsourcingsundersøkelsen 2009.

Powered by Labrador CMS