Sjimpanser mer rasjonelle enn oss?

Hadde samfunnet vært befolket med sjimpanser, ville enkelte økonomiske teorier stemt bedre. Sjimpansene oppfører seg nemlig mer som modell-mennesket Homo economicus enn mennesker: De handler ut fra egeninteresse uten moralske skrupler.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tyske forskere ved Max Planck-instituttet i Leipzig har latt sjimpanser spille det klassiske ultimatum-spillet. Dette er ikke en selskapslek, selv om sjimpansene kanskje oppfatter det slik.

Ultimatum-spillet er nemlig et strengt formelt forsøk som kan undersøke i hvor stor grad deltakerne handler i rasjonell egeninteresse, eller også skjeler til andre hensyn, som for eksempel rettferdighetssans.

Rosiner på deling

"Hvor mange til meg og hvor mange til deg?"

I sjimpanse-versjonen fikk de to deltakerne hver sin tallerken med rosiner i en skuff. I hvert forsøk som Keith Jensen og kollegene hans gjennomførte, var rosinene forskjellig fordelt.

Den første sjimpansen kan fordele rosinene forskjellig på seg og makkeren, men grunnregelen er klar: Enten godtar makkeren fordelingen og begge får rosiner, eller makkeren forkaster tilbudet og ingen får noe.

Når forsøket gjøres med mennesker, erstattes gjerne rosiner med penger. Men typisk for mennesker er at de forkaster tilbud som de oppfatter som en urettferdig fordeling.

Og dette gjør de, selv om det innebærer at de faktisk får ingen penger isteden for urettferdig lite.

Sjimpansen mest rasjonell?

Det er derfor ultimatum-spillet avslører at mennesker ikke oppfører seg som den teoretiske modellen Homo economicus.

Den rasjonelle egeninteresse tilsier jo at lite penger er bedre enn ingen penger, slik at ethvert tilbud bør godtas, uansett hvor urettferdig det er.

"Bæda, du får ingen!"

Sjimpansene oppførte seg derimot som perfekte Homo economicus: De godtok alle tilbudene bortsett fra ett: tilbudet som innebar ingen rosiner, altså at tilbyderen beholdt alle selv.

Forklaringen kan ikke være at sjimpansene ikke ser forskjell på mange og få rosiner. Forsøk har nemlig vist at sjimpanser har evner til å skjelne mengder.

Det er flere teorier for hvorfor mennesker ofrer gevinsten i spillet når fordelingen er urettferdig.

En forklaring er at det å slå fra seg et urettferdig tilbud gir mulighet til å straffe tilbyderens mangel på rettferdighet. En annen forklaring er at det er en psykologisk belastning å ta imot et urettferdig tilbud, som kan virke nedlatende.

Populært forsøk

Ultimatum-spillet ble utviklet i 1982 av økonomen Werner Güth fra Max-Planck-instituttet for økonomi i Jena.

Siden da har det blitt det mest populære av standard-eksperimentene i økonomi, og blir brukt for å demonstrere tilsynelatende økonomisk irrasjonell oppførsel hos mennesker.

Og nå har altså sjimpanser vist en mer økonomisk rasjonell oppførsel en den forskerne finner hos oss mennesker.

Resultatene blir publisert i oktobernummeret av tidsskriftet Science.

Referanse:

Keith Jensen, Josep Call, Michael Tomasello Chimpanzees are rational maximizers in an ultimatum game.
Science, 5. Oktober 2007

Powered by Labrador CMS