Dette er den delvise hodeskallen som fortsatt satt på en intakt stake da den ble funnet. (Foto: Fredrik Hallgren)

Denne skallen ble satt på en stake ved en svensk innsjø for over 7500 år siden

Forskere har funnet hodeskaller, menneskeknokler og rester etter dyreskrotter i en myr i Sør-Sverige. Nesten alle hodeskallene ser ut som om de har vært utsatt for vold.

Det er mye som er ukjent i Skandinavisk historie. De eldste runene som har blitt funnet er datert til omtrent 200 f.Kr., og historiene om vikingene er nesten tusen år nyere enn dette.

Men det har bodd folk her i lang tid, de første menneskene som levde i Norge kom hit for rundt 10 000 år siden, da isen hadde trukket seg tilbake.

Menneskene som levde i dagens Norge og Sverige på denne tiden var nomader som flyttet rundt, og de fisket og jaktet. Men det er ikke mye vi vet om kulturen fra denne tiden.

Hodeskallen som du ser på bildet over er datert til å være 7500-8000 år gammel, og ble funnet i et våtmarksområde ved Kanaljorden i sør-Sverige. Dette er bare en av flere skaller og menneskeknokler som ble funnet her fram mot 2013. De svenske forskerne har publisert funnene sine i tidsskriftet Antiquity.

Trestaker

Og disse menneskene hadde sannsynligvis ikke noen rolig avslutning på livet. Nesten alle skallene bærer preg av vold, men det mest dramatiske funnet er trestakene. Bevaringsforholdene i myra var så gode at to trestaker har overlevd i tusenvis av år.

Enda mer uhyggelig er det at den ene staken fortsatt var inne i hodeskallen. Forskerne mener at dette hodet ble satt på staken, og siden de har funnet en stake til, var det sannsynligvis flere hoder som sto her.

I alt har de funnet 400 trestaker og deler av trestaker, så forskerne lurer på om det sto mange hodeskaller, gjenstander og dyreskrotter på dette stedet.

Og skallene bærer preg av hodeskader.

På kartet under kan du se området som funnstedet ligger i.

 

 

Både kvinner og menn

Ikke alle skallene var komplette nok til å bli kjønnsbestemt, men to av dem var kvinner, og fire av dem var menn.

Begge kvinnene har fått flere slag i bakhodet, mens mennene har store skader på toppen av hodet eller ansiktet. Det er også flere kuttskader som har satt merker i skallene.

Forskerne vet ikke hva som har skjedd her. Det kan være at skadene er resultat av krig mellom grupper.  Det er også en regelmessighet i skadene på kvinne- og manneskallene, og forskerne lurer på om det kan ha vært en form for rituell handling.

Dette er en av skallene som ble funnet. Du kan tydelig se skaden på toppen av hodet. Arkeologene tolker det som vold, men de har ikke klart å bestemme hva slags våpen som ble brukt. (Foto: Fredrik Hallgren)

Kjeveben

Det er flere mystiske aspekter ved dette funnet. Hodeskallene ble sannsynligvis plassert sammen på bunnen av tjernet som var der for 8000 år siden. Skallene lå i en steinhaug som har blitt bygget av menneskehender.

Flere av skallene viser tegn på å ha blitt skadet på det samme stedet flere ganger, og eldre skader har blitt leget. Dette kan bety at folkene som endte opp i tjernet var spesielt utvalgt til nettopp dette, ifølge forskerne.

Men det er også andre ting. Blant annet har kjevebenene blitt fjernet fra hodeskallene, men det er gjort etter at personene har vært døde en stund.

Forskerne mener det er vanskelig å fjerne et kjevebein uten å sette merker, og nesten alle hodeskallene manglet kjevebein. Disse menneskene kan ha blitt gravlagt ett sted, gravd opp igjen senere og bare hodeskallene har blitt plassert på bunnen av tjernet.

Den andre skallen, som hadde en delvis intakt trestake. (Foto: Fredrik Hallgren)

Referanse:

Gummeson mfl: Keep your head high: skulls on stakes and cranial trauma in Mesolithic
Sweden
. Antiquity, 2018. DOI: 10.15184/aqy.2017.210. 

Powered by Labrador CMS