Flere ville kunne bli syke på samme tid, og flere ville dermed kunne risikere å få alvorlig sykdomsforløp dersom den nye koronavarianten får etablere seg i Norge, ifølge FHI.

FHI: Ny koronavariant kan gjøre epidemien mer krevende

Den nye koronavarianten er nå oppdaget i flere land. Dersom den får stor utbredelse i Norge, kan det bli mer krevende å håndtere epidemien, sier FHI.

– Potensielt kan det bli mer krevende å håndtere epidemien dersom dette viruset, eller andre mer smittsomme varianter av viruset, skulle få stor utbredelse. Flere ville kunne bli syke på samme tid, og flere ville dermed kunne risikere å få alvorlig sykdomsforløp, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Den nye koronavarianten kan være opptil 70 prosent mer smittsom enn det vanlige koronaviruset. I helgen innførte Storbritannia en rekke inngripende hastetiltak som følge av den nye varianten. FHI har fulgt utviklingen tett.

– Denne situasjonen er en av de tingene vi har brukt en del tid på nå i helgen, i tillegg til blant annet arbeid som handler om vaksine, sier Vold.

Det er imidlertid ingenting som foreløpig tyder på at den nye virusvarianten gir mer alvorlig sykdom, ifølge FHI.

Hasteoppdrag for å vurdere tiltak

Helsedirektoratet fikk i helgen i hasteoppdrag å vurdere situasjonen rundt eventuelle tiltak i Norge. Det nye viruset sprer seg hurtig og er nå oppdaget i både Danmark, Nederland, Italia og Australia.

Søndag kom anmodningen fra Helsedirektoratet om at alle reisende fra Storbritannia må teste seg. Alle reisende fra Storbritannia må vise negativ test på covid-19 ved ankomst.

Line Vold påpeker at Norge allerede har blant de strengeste tiltakene i Europa for å redusere risikoen for importsmitte. Likevel kan det være mulig å stramme ytterligere inn, ifølge Vold.

– Norge har en del unntak i karanteneregelverket for innreisende, vi bør se på om det er behov for innstramming der, sier hun.

Kan allerede være i Norge

Foreløpig er ikke den nye virusvarianten oppdaget her til lands. FHI kan imidlertid ikke garantere at den ikke allerede har nådd grensene våre.

– Men det er sannsynlig at vi ville ha oppdaget den dersom vi hadde hatt mye av den. Den ser ut til å være mer smittsom, og den ville nok derfor ha forårsaket utbrudd med mye smitte som vi ville lagt merke til, påpeker Vold.

FHI intensiverer nå overvåkingen av virus og informerer laboratoriene om at de ønsker å få tilsendt prøver av reisende fra Storbritannia. I tillegg har instituttet også bedt kommunene om å være særlig oppmerksomme på reisende derfra. Personell som jobber med testing og smittesporing, bes om å notere reise fra Storbritannia på prøver som blir tatt.

Vanlig med endringer i virus

Koronaviruset, som egentlig heter SARS-CoV-2, har gjennom hele pandemien blitt observert i nye varianter med ulike kombinasjoner av endringer. Det som er spesielt med denne nye koronavarianten, er at det er så mange endringer, ifølge Vold.

– Det er vanlig at RNA-virus endrer seg, det skjer for eksempel hele tiden med influensaviruset. SARS-CoV-2-viruset er relativt stabilt, men likevel foregår det stadig endringer. Iblant vil vi se virus med større endringer, slik vi nå gjør i blant annet Storbritannia, sier hun.

Koronavarianten vil imidlertid ikke nødvendigvis påvirke det kommende vaksineringsarbeidet. Vaksiner kan nemlig bli endret for å tilpasses nettopp slike nye mutasjoner.

– Den nye vaksineteknologien med bruk av m-RNA gjør at man kan endre vaksinene slik at de kan målrettes mot nye varianter av viruset. Dermed begynner man ikke fra scratch dersom nye varianter som nåværende vaksiner ikke biter på, skulle dukke opp, sier Line Vold.

Powered by Labrador CMS