En notis fra Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Nedbygging av areal er den viktigste trusselen mot naturmangfoldet. Her blir en vei blir fjernet.
Nedbygging av areal er den viktigste trusselen mot naturmangfoldet. Her blir en vei blir fjernet.

Natur kan restaureres

I januar 2021 begynner det internasjonale tiåret for å reparere ødelagt natur. Norsk institutt for naturforskning markerer starten med Norges første helhetlige konferanse om restaurering av natur, 18.og 19. januar neste år.

– Det er ikke lenger nok å bevare natur – vi må også restaurere og forbedre tilstanden i økosystemene. Naturmangfold og alt som naturen gir oss er livsgrunnlaget vårt, sier prosjektleder og restaureringsøkolog Dagmar Hagen.

Naturrestaurering er tiltak for å reparere og forbedre natur og økosystemer som er ødelagt eller forstyrret. Restaurering av natur er nødvendig for å bevare naturmangfold og økologiske funksjoner. På den måten kan økosystemtjenester som rent vann, friluftsliv, flomdemping, pollinering og mat opprettholdes. De store globale rapportene fra Naturpanelet (IPBES) og Klimapanelet (IPCC) løfter også fram restaurering som et sentralt tiltak for å løse både naturkrisen og klimakrisen.

Les mer om satsingen på nettsidene til Norsk institutt for naturforskning

Powered by Labrador CMS