Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges Handelshøyskole - les mer.

Blant personer i aldersgruppen 26 til 34 år med inntekt under 500.000 kroner bruker 66 prosent mye tid på å bekymre seg.

Mer enn halvparten av alle unge bekymrer seg for økonomien

Mer enn én av to i aldersgruppen 26 til 34 år uroer seg for økonomien. For svært mange går det ut over humøret og gjøremål.

Unge voksne mellom 26 og 34 år er mer urolig for økonomien sin enn andre i Norge. Langt flere har økonomiske bekymringer i dag enn for ett år siden.

– Overrasket over tallene

Blant personer i aldersgruppen 26 til 34 år med inntekt under 500.000 kroner bruker 66 prosent mye tid på å bekymre seg. Kvinner engster seg mest for økonomien.

Det er svært mange, mener forskerne.

– Mye uro for egen økonomi kan gi dårlig helse, sier professor Trond Døskeland.

– Jeg ble overrasket over at det var så store tall. At flertallet av disse driver og bekymrer seg over egen økonomi, er helt klart mer enn vi hadde trodd. Heldigvis er det ikke slik at alle vil oppleve faktiske problemer som betalingsanmerkning og lignende.

Det sier professor Trond Døskeland ved Institutt for foretaksøkonomi på Norges Handelshøyskole (NHH).

5.000 bankkunder

– Det er helt klart at mye uro for egen økonomi, kan gi dårlig helse. Når folk engster seg for hvordan de vil klare seg økonomisk, kan det gi psykiske problemer. Dette er svært viktig å få mer kunnskap om, sier Døskeland.

I høst har nærmere 5.000 bankkunder svart på hvordan de opplever situasjonen rundt egen økonomi.

– Undersøkelsen i seg selv er unik fordi vi har fått tallfestet noe som vi vet, er et problem, men manglet fakta på. Det er også nytt av vi kobler økonomiske begreper med psykologiske aspekter.

Det er et tverrfaglig samarbeid mellom Døskeland og psykologspesialist Kristen Hagen ved Helse Møre og Romsdal. I tillegg deltar NHHs masterstudenter Magnus Skibrek og Vetle Heian.

Prosjekt Pengemestring

Kartleggingen er en del av prosjektet Pengemestring.

– Økt kunnskap både om økonomi og psykologiske prosesser vil kunne ta ned belastningen, selv om de opplever faktiske økonomiske problemer. Det er vårt mål, sier professoren og legger til:

– Vi ville finne ut av hvor stort problemet faktisk er, og ikke minst blant hvem det er størst.

Om studien

Kartleggingen av folks bekymringer for sin egen økonomi er første del i forskningsprosjektet Pengemestring, ledet av NHH-professor Trond M. Døskeland. 

Studien er hittil ikke publisert.

Powered by Labrador CMS