Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges Handelshøyskole - les mer.

En studie viser at vi kanskje bør revurdere antatte kjønnsforskjeller innen skattesnyting for selvstendig næringsdrivende.

Selvstendig næringsdrivende kvinner unndrar skatt minst like mye som menn

Funn i studie utfordrer tradisjonelt syn på skattesnusk.

– Vi bør kanskje revurdere antatte kjønnsforskjeller på feltet, sier forsker Julie Brun Bjørkheim ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Det er ikke store forskjeller mellom kvinner og menn når det kommer til skatteunndragelse. Men: Om noe, så gjør kvinner det mer enn menn. Det er overraskende med tanke på det vi vet om risikovillighet.

Hvitsnippkriminalitet

Julie Brun Bjørkheim er postdoktor ved Institutt for foretaksøkonomi og tilknyttet skatteforskningssenteret NoCeT ved NHH.

– Interessant nok fant studien vår det motsatte av det vi trodde før vi startet. Selvstendig næringsdrivende kvinner har en tendens til å underrapportere sin inntekt mer enn det næringsdrivende menn gjør.

Dette betyr ikke at kvinner generelt begår mer økonomisk kriminalitet, såkalt hvitsnippkriminalitet. Det kan heller tyde på at vi ikke skal undervurdere at også kvinner unndrar skatt, utdyper hun.

Julie Brun Bjørkheim er forsker ved Institutt for foretaksøkonomi og tilknyttet skatteforskningssenteret NoCeT på NHH.

I den hittil upubliserte studien har hun og forsker Odd E. Nygård fra Statistisk sentralbyrå (SSB) undersøkt kjønn og skatteunndragelse.

– Vi anslår at selvstendig næringsdrivende kvinner underrapporterer mer av husholdningsinntekten enn selvstendig næringsdrivende menn. Dette gjelder selv om vi tar høyde for sektorene de jobber i, utdanning og inntektsnivå.

Slippe kvinner lettere unna?

Mens andre studier antyder at menn er mer ettergivende overfor korrupsjon og skatteunndragelse enn kvinner, finner ikke den nye studien støtte for dette.

Forskerne kan ikke foreløpig gi et entydig svar på hva som ligger bak kjønnsforskjellene.

– Men én mulig forklaring kan handle om sannsynligheten for straff. Vi viser at selvstendig næringsdrivende kvinner ikke blir straffet på samme måte som selvstendig næringsdrivende menn.

Kvinner har lavere sannsynlighet for å betale straffeskatt. Nivået på en eventuell straffeskatt utgjør dessuten en mindre andel av deres forretningsinntekt, sammenliknet med menn, utdyper Bjørkheim.

– Da er det faktisk helt rasjonelt om kvinner unndrar mer, forklarer hun.

Skattemyndighetene

– Dette kan reflektere at kvinner blir behandlet annerledes i skattehåndhevelsen. Grunnen til dette er kanskje at man antar at det er menn som jukser mest på skatten, så de blir sjekket oftere. Eller kanskje kvinner jukser på skatten på en mer snedig måte som er vanskeligere å oppdage. Slike tendenser kan påvirke hvordan skattemyndighetene velger ut hvem de skal kontrollere.

– Hva har disse funnene å si for myndighetene, slik du ser det?

– Å forstå kjønnsspesifikk atferd for unndragelse gjør det mulig for skattemyndighetene å tilpasse strategiene sine for håndhevelse mer effektivt. Det kan føre til forbedret etterlevelse.

– Hvilke implikasjoner har disse resultatene utover skattehåndhevelse?

– Jeg synes jo dette er et interessant funn i seg selv. Hvis det er slik at kvinnelige næringsdrivende unndrar inntekt mer enn menn, bør vi forstå hvorfor. Og det er nok ikke slik at det kun er menn som unndrar skatt eller bedriver annen økonomisk kriminalitet.

Referanse: 

Julie Brun Bjørkheim og Odd E. Nygård: Gender Differences in Tax Evasion: Evidence from Norwegian Administrative Data, 2024. (Lenke til vitenskapelig artikkel kommer)

Powered by Labrador CMS