Mange barn vil helst leke fritt med venner i naturen, men foreldrene vet det ikke. I en spørreundersøkelse pekte bare 1,5 prosent av foreldre på at egenstyrt lek i naturen har en verdi. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Slipp barn ut i naturen

Norske barn vil aller helst leke fritt med andre barna. Men foreldrene tror de må organisere barnas aktiviteter i naturen.

Hvis voksne trekker seg litt tilbake og gir barna tid til å bli kjent med stedet de er på, kan store ting skje, påpeker seniorforsker Margrete Skår ved Norsk institutt for naturforskning.  

Margrete Skår har undersøkt hva naturen betyr for norske barn. (Foto: privat)

– Det er når barna får leke fritt at de oppnår den tetteste og mest sanselige kontakten med naturen.

– Naturen er en genuin lekeplass. Den gir barn flerfoldige muligheter til å utforske og leke med andre, sier Skår.

Bare av og til får norske barn utforske denne lekeplassen på egen hånd. Barn bruker ganske sjelden naturen i nærmiljøet sitt, og når det skjer, er det ofte voksne som tar barna med på turer og aktiviteter.

Stikker sjelden til skogs

En spørreundersøkelse blant 3160 foreldre viste at 53 prosent av norske barn sjelden eller aldri oppholder seg i nærnaturen om sommeren. Barna bruker naturen maks to ganger i måneden.

–  Å hoppe på trampoline, være i hagen, på gata eller på lekeplassen er dagligdags, men å besøke skogen er noe norske barn gjør sporadisk, sier Skår.

Det er flere ting som hindrer barnas kontakt med naturen, men hovedårsaken ligger ifølge foreldrene i at de er presset på tid. Trafikken er også et stort hinder for mange.

Ikke tid til å bare være ute

I spørreundersøkelsen fikk foreldrene et åpent spørsmål: Gitt en politisk målsetting om at barn burde være mer i naturen, hvilke tiltak ville du anbefale?

– Mange foreldre pekte på at de voksne må ta enda mer initiativ, at de må bli enda flinkere til å organisere aktiviteter. Bare 1,5 prosent pekte på at egenstyrt lek har en verdi, sier Skår.

– Dette er et paradoks foreldre i dag lever med: Det er høye forventninger til at barna skal være med i organiserte aktiviteter. Også når de voksne er sammen med barna ute i naturen, er det en forventning om at de skal foreslå aktiviteter. Samtidig kjenner de voksne på at det ikke blir tid igjen til bare å være ute.

Mens i tidsnytteundersøkelsene til Statistisk sentralbyrå forteller barna at det de savner mest, er å ha mer tid med venner.

Skår tror at foreldrenes forventninger om de skal være med i barnas opplevelser, er en barriere for å ta dem med ut.

Føler seg avslappet og frie  

Å være i grønne omgivelser gjør godt, både for barn og voksne. Naturen stresser oss ned og øker kreativitet, selvstendighet og mestringsopplevelser.

Barn som var med i undersøkelsene uttrykte at naturen får dem til å føle seg avslappet og frie, og at den også gir andre inntrykk enn innendørsaktiviteter. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Kvalitative delstudier ga forskerne informasjon om hva naturen betyr for de unge. De gjorde et feltarbeid blant 26 barn på 12 og 13 år i Lillehammer. Barna fortalte om opplevelser fra nærnaturen i skolestiler, og de deltok i gruppeintervjuer utendørs.

– Naturopplevelsene i nærmiljøet betydde mye for barna, selv om de ikke nødvendigvis var ute så ofte. Barna opplevde glede, spenning og mestring i naturen, sier Skår.

Opplevelsene ble sterkere når barn var sammen. 

Barna sa også at naturen får dem til å føle seg avslappet og frie. Der fikk de andre inntrykk enn innendørs. Noen av barna sa de følte seg mer innestengt når de var inne.

Forskjell på natur og hage

Andre løftet fram forskjellen på å grille pølser i naturen og i hagen: «Det er noe anna å sitte ute med … ja grillspyd og … sitte foran bålet og … kose seg og … få røyk i ansiktet …», sa en av jentene.

– Mange av stedene barna fortalte om i skolestilene, er ikke tilrettelagt for lek av voksne. Dette viser at barnas egen utfoldelse er viktig. Barn ser ofte andre kvaliteter ved naturområder og definerer naturopplevelsene annerledes enn det voksne kanskje tror, avslutter Margrete Skår. 

Les mer:

Om prosjektet How do children experience nature? Meaning-making and socialization to outdoor life hos Norsk institutt for naturforskning, NINA

Powered by Labrador CMS