En notis fra Norsk institutt for vannforskning - les mer.

Når forskerne flyr dronen 100 meter over bakken, tar den bilder med en oppløsning på én pixel per 3 x 3 cm. Til sammenligning tar satellitter bilder med en oppløsning på 30 x 30 meter. Bildene er altså 1000 ganger bedre med drone enn med satellitt. (Illustrasjon: NIVA)
Når forskerne flyr dronen 100 meter over bakken, tar den bilder med en oppløsning på én pixel per 3 x 3 cm. Til sammenligning tar satellitter bilder med en oppløsning på 30 x 30 meter. Bildene er altså 1000 ganger bedre med drone enn med satellitt. (Illustrasjon: NIVA)

Skal etablere et nasjonalt senter for dronebaserte tjenester for bruk i kyst- og vannforskning

Forskningsrådet mottok 114 søknader om økonomisk støtte i utlysningen Infrastruktur. Et av prosjektene som får midler er Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og samarbeidspartnere i prosjektet SeaBee.

Ved hjelp av blant annet droner og maskinlæring skal NIVA kartlegge miljøet langs kysten – en blågrønn satsing til stor verdi for forskningsmiljøer, forvaltningen og kystindustrier i hele landet.

SeaBee skal etablere et nasjonalt senter for dronebaserte tjenester for bruk i kyst- og vannforskning, kartlegging, og i overvåking av naturtyper, alge- og dyresamfunn og menneskeskapte påvirkninger.

Ved bruk av droner - små bærbare ubemannede luftfartøyer (UAV) - og maskinlæring skal prosjektet automatisere datainnsamling og analyse, gi data med høy kvalitet, og samtidig redusere kostnadene forbundet med datainnsamlingen.

- SeaBee vil levere et beyond state-of-the-art verktøy som adresserer dagens og fremtidens miljøutfordringer på en tids- og kostnadseffektiv måte, sier Kasper Hancke, seniorforsker i NIVA og leder for SeaBee-prosjektet.

SeaBee vil plassere Norge i spissen for internasjonal droneforskning og -overvåkning.

SeaBee, som er et samarbeid mellom NIVA, NTNU, Norsk Regnesentral, NINA, HI og GRID-Arendal, har en finansieringsperiode som varer ut 2024. Andøya Space Center og Spectrofly A/S er med som industripartnere.

Les mer om tildelingen og prosjektet på hjemmesidene til NIVA

Powered by Labrador CMS