Samfunnsansvar engasjerer ansatte

Medarbeidere som opplever at virksomheten tar samfunnsansvar, rapporterer høyere grad av tilhørighet til bedriften.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Interessen for bedrifters samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility - CSR) har økt i omfang gjennom de siste årene.

Internasjonalt har vi sett en sterk vekst i mediaomtale av CSR, og trenden har vært den samme i Norge.

I løpet av hele 2001 ble ”samfunnsansvar” omtalt i 190 artikler i papiravisene som omfattes av Retrievers arkiv. Ti år senere, i 2011, får vi 1378 treff på ”samfunnsansvar”i papiravisene.

Aftenposten skriver mest om samfunnsansvar, fulgt av Ukeavisen Ledelse og Dagens Næringsliv.  Tilbake i 1985 ble det bare skrevet fem artikler som inneholdt begrepet samfunnsansvar.

Bedriftene er opptatt av å vise at de tar sitt samfunnsansvar på alvor, både i handling og i sin rapportering.

Myndighetene krever det på stadig flere områder. Forbrukerne forventer at næringslivet oppfører seg skikkelig. I mange tilfeller er det lønnsomt å tenke samfunnsansvar i utviklingen av nye produkter og tjenester.

Caroline Dale Ditlev-Simonsen ved BI forsker på bedriftenes samfunnsansvar (csr).

Å unngå negative medieoppslag kan naturligvis være en effekt av å ta samfunnsansvar på alvor. Men det kan jo tenkes at det finnes andre effekter av å ta samfunnsansvarlige initiativer.

Bryr de ansatte seg?

Forsker Caroline Dale Ditlev-Simonsen ved Handelshøyskolen BI har vært opptatt av å finne ut om ansatte bryr seg om at arbeidsgiveren tar samfunnsansvar.

Vil bedriftens satsning på samfunnsansvar kunne bidra til at de ansatte føler større tilhørighet til virksomheten?

Ditlev-Simonsen er nestleder ved Senter for bedrifters samfunnsansvar ved BI, og en av Norges fremste eksperter på CSR.

Hun har gjennomført en studie i fire bedrifter i Norge og Sverige med totalt 6710 ansatte. Blant disse ble det trukket et tilfeldig utvalg på 851 medarbeidere som ble invitert til å delta i en elektronisk spørreundersøkelse.

Undersøkelsen måler ansattes opplevelse av i hvilken grad arbeidsgiveren tar samfunnsansvar, den ansattes tilhørighet til selskapet (Affective Commitment), den ansattes opplevelse av i hvilken grad arbeidsgiver bryr seg om dem (Positive Organizational Support), oppfattet lederstil knyttet til CSR og demografiske variable som kjønn, alder og posisjon i selskapet.

Positivt for tilhørighet

BI-forskeren viser at medarbeidere rapporterer om høyere tilhørighet til virksomheten om de opplever at arbeidsgiveren bryr seg om dem. Det er kanskje ikke så overraskende.

– Studien viser også at det er en klar sammenheng mellom hvor samfunnsansvarlig de ansatte mener arbeidsgiveren er, og graden av tilhørighet til virksomheten, sier Ditlev-Simonsen.

Men opplevelsen av at arbeidsgiver tar samfunnsansvar har en svakere sammenheng med tilhørighet enn at bedriften bryr seg.

For arbeidsgivere kan det være en fordel å ha medarbeidere som føler stor grad av tilhørighet med bedriften de jobber for. Tidligere forskning viser at tilhørighet spiller en sentral rolle for ansattes lojalitet, dedikasjon i arbeidet, fravær, prestasjoner og lønnsomhet.

Ønsker å involveres

Studien viser også at de ansatte som har deltatt i undersøkelsen, i gjennomsnitt ønsker å bli mer involvert i utforming av bedriftens aktiviteter innen samfunnsansvar (CSR).

Dette er et område ledere ofte overser, ifølge Ditlev-Simonsen. Avgjørelser innen samfunnsansvar er ofte tatt høyt opp i bedriftshierarkiet, og ledere antar at ansatte har samme syn på hva som er riktig å gjøre på området. Det er ikke alltid tilfellet.

- Det er relativt enkelt å involvere ansatte, utfordrer hun. 

Om du er en mann eller kvinne spiller ingen rolle. Ansatte som opplever at arbeidsgiver viser stor grad av samfunnsansvar, rapporterer om høyere grad av tilhørighet, uavhengig av kjønn.

Referanse:

Ditlev-Simonsen: The Relationship Between Norwegian and Swedish Employees’ Perception of Corporate Social Responsibility and Affective Commitment, Business & Society, publisert online April 3, 2012, doi: 10.1177/0007650312439534.

Powered by Labrador CMS