Nytt skoleutviklingsprogram som virker

- ConnectOSLO har gjort at både lærere og elever i skolen har fått det bedre. Resultatene er oppsiktsvekkende gode, sier forsker Grete S. Vaaland fra Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Rapporten fra ConnectOSLO-prosjektet er nå klar. Opp mot 15 000 elever og 1300 lærere fra 30 skoler i Oslo har deltatt i programmet. Og tallenes tale er tydelig.

- Det er gode resultater å vise til for skolene som har vært med i Connect. På de skolene som har vært med lengst er disiplinvanskene redusert med 24 prosent, mens konsentrasjonsvansker har en reduksjon på 27 prosent, sier Vaaland og fortsetter;

- Dette er svært oppløftende, spesielt når vi vet at nærmere 30 prosent av disse elevene ikke rapporterte om problemer før programmet startet. De kunne altså ikke forbedre seg, konstaterer hun.

Også når det gjelder mobbing er tallene for pilotskolene gode.

- Det er en reduksjon på 30 prosent knyttet til det å mobbe medelever, mens reduksjonen er på 13 prosent når det gjelder å bli mobbet. Den positive utviklingen er sterkere på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet, sier Vaaland.

Bred profil

Connect-programmet skiller seg ut med sin brede profil. De tre viktigste innsatsområdene er mobbing, konsentrasjon og disiplin. Resultatene viser at programmet har effekt på alle tre.

- Problematferd er en tyv i skolen, som stjeler energi fra elever og lærere. Dette er energi som skulle vært brukt til læring og utvikling. Connect er et program som gjør noe med dette. Elever og lærere får konsentrere seg mer om læringsaktiviteter. Det blir et tryggere miljø med mindre mobbing, sier Vaaland før hun legger til;

- Connect er derfor et program som er verdt å videreutvikle. Også fordi den norske skolen har fått ord på seg for å være blant de dårligste i klassen når det gjelder uro, disiplinproblem og mangel på konsentrert innsats.

Tydelige voksne

I tillegg til et bredt fokus når det gjelder innsatsområder har programmet også et bredt fokus overfor aktører. Alle ansatte, elever og foreldre skal involveres i Connect.

- Det er viktig at alle får et eierforhold til programmet. Både elever og lærere, rektorer og foreldre må delta aktivt. Når de voksne dessuten handler etter de samme prinsippene, gjør dette noe med elevenes oppfatning av hva som er gode standarder for atferd, sier Vaaland.

Rektor ved Mortensrud skole i Oslo, Jan Gunnar Riiser, mener dette er en av de viktigste årsakene til at Connect har gitt resultater på deres skole.

- Skal det skje en endring må de voksne ta tak. Jeg mener tydelige voksne som samarbeider og tar et felles ansvar, er det som må til. De voksne må stå sammen, sier han.

Elevenes læring

Direktør for Utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen, er særdeles godt fornøyd med gjennomføringen av programmet i Oslo-skolene. Hun synes det er svært positivt at Connect i så stor grad berører elevenes læringssituasjon.

- Det fine med Connect er at dette ikke er noe som kommer i tillegg til alle andre gjøremål. Det griper snarere rett inn i klassen, elevgruppa og læringsarbeidet. Det understreker lærerautoriteten på en positiv måte ved å fremheve læreren som leder og positiv grensesetter. Det gir retning for læringen, forklarer hun og legger til;

- Connect er i aller høyeste grad et program jeg vil anbefale. Resultatene viser jo at systematisk arbeid med forbedring av elevatferd og læringsmiljø har en effekt.

Grete S. Vaaland tror Connect har truffet noen dype strenger i skolen, ettersom programmet har en så klar positiv effekt.

- Disiplinproblemer og mangel på konsentrasjon er i dag en av de største slitasjefaktorene for elever og lærere i den norske skolen. Her har vi et program som virker mot dette, og som i tillegg er utviklet i den norske skolen og sammen med norsk skole, konkluderer hun.

“I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov” -Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002 - 2005 er skrevet av Grete S. Vaaland, Sigrun Ertesvåg, Svein Størksen, Jarmund Veland, Pål Roland og Tove Flack ved Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

Powered by Labrador CMS