Alle verdens hav på Internett

FN har lagt ut et atlas over alle verdens hav på Internett. Det inneholder globale kart og utfyllende informasjon om tema fra overfiske og marin biodiversitet til klimaforandringer. Det skal oppdateres kontinuerlig, og være et våpen i kampen for en bærekraftig utvikling.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Dette er første gang verdens vitenskapelige og akademiske eksperter har gått sammen for å skape et informasjonsprodukt med en slik bredde og dybde. Dette vil gjøre det mulig å overvåke problemer på en måte som man ikke har kunnet tidligere, sier Dr Jacques Diouf, generalsekretær i FNs Food and agriculture organisation (FAO). Han har ledet initiativet for å få i stand atlaset.

Kunnskapskilde

Sammen med ledende vitenskaplige institusjoner lanserte FN United nations altas of the oceans for å utdanne, overvåke, formidle og bidra til å overvåke problemer som for eksempel global oppvarming. FN håper atlaset kan hjelpe til med å beskytte miljøet, og være til nytte i forhandlinger mot fremtidige havrelaterte avtaler, som en kunnskapskilde både for politikere, vitenskapsfolk, studenter og ressursforvaltere som trenger informasjon.

Atlaset inneholder i utgangspunktet 14 globale kart, linker til flere hundre andre, og over 2 000 dokumenter om 900 forskjellige tema fra pirater til giftige alger. Avgjørelsen om å starte prosjektet ble tatt som en følge av anbefalinger fra Rio Earth Summit i 1992, om å overvåke og forbedre det marine miljøet.

Ambisiøst

Selv beskriver FN prosjektet som det mest ambisiøse globale vitenskaplige samarbeidet noen gang på Internett. Atlaset skal levere strategiske data om havets tilstand, sammen med kart, utviklingstrender og trusler mot menneskenes helse som følge av forringingen av det marine miljøet.

I følge FNs Food and agriculture organization, har alle 17 av verdens største fiskeriområder nådd eller overskredet sine naturlige begrensninger, med ni områder i alvorlig nedgang.

Informasjonen i atlaset blir presentert i kategorier som tilsvarer bruken av havområdene; økonomi, kriser, forurensing og helse pluss geografiske regioner.

- Havrelaterte tema vil dominere miljødagsordenen

Håpet er at den lett tilgjengelige informasjonen skal kunne koordinere og harmonisere arbeid som er på veg i ulike deler av FN, i nasjonale styresmakter, akademiske institusjoner og andre organisasjoner.

- Havrelaterte tema vil nesten garantert dominere den internasjonale agendaen seinere i dette århundret dersom jordens økende oppvarming akselererer stigningen av havnivået, sier Dr Klaus Toepfer, som leder FNs miljøprogram.

Miljøvernere som i dag forbereder seg til årets World summit i Johannesburg, har også identifisert den kontinuerlige forringingen av havområdene som et av de mest akutte temaene.

Samarbeidspartnere

Kartet ble publisert på verdens miljødag, 5. juni, og nettsidene skal følges av en CD-rom og andre media. Dokumenter, kart og annet materiale vil også bli publisert i andre former for å nå målgrupper og regioner som ikke har enkel tilgang til Internett. Nettstedet har kapasitet til å inneholde 100 000 dokumenter og flere tusen kart, og vil bli oppdatert kontinuerlig.

Noen av samarbeidspartnerne er:

Russian head department of navigation and oceanography (HDNO)
United states national oceanic and atmospheric administration (NOAA)
National geographic society
Census of marine life
International atomic energy agency (IAEA)
International maritime organization (IMO)
World meteorological organization (WMO)
Food and agriculture organization of the united nations (FAO)
United nations division for ocean affairs and the law of the sea (UNDOALOS)
Intergovernmental oceanographic commission of UNESCO

Powered by Labrador CMS