Skilte foreldre har flere overvektige barn

Skilsmissebarn er oftere overvektige. Guttene er mest utsatt for det farlige magefettet.

Antall skilsmisser doblet seg fra 1975 til 2005. Nå viser en studie at skilsmissebarn oftere er overvektige. (Illustrasjonsfoto: Istockphoto)

Resultatene kommer fra Barnevekststudien, hvor rundt 3100 åtteåringer over hele landet har deltatt.

Tallene viser at dobbelt så mange av guttene i fraskilte familier hadde bukfedme (rundt magen), sammenlignet med gutter i gifte familier. Tidligere forskning har vist at bukfedme kan være en egen risikofaktor for en rekke sykdommer.

De fant ikke den samme forskjellen hos jenter.

Studerte ikke årsaker

Forskerne peker på at de ikke har sett på hvorfor barn av skilte foreldre er mer overvektige.

– Forklaringen til forskjellene er sannsynligvis knyttet til både kosthold og fysisk aktivitet, men dette har vi ikke samlet inn opplysninger om i denne studien, sier Anna Biehl, stipendiat på Folkehelseinstituttet og Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold.

– Vi har imidlertid funnet at mors utdanningsnivå ikke kan forklare forskjellene, sier hun i en pressemelding.

Hva påvirker fedme?

Denne studien er en del av Anna Biehls doktorgradsarbeid om forskjellige samfunnsfaktorer som påvirker barns overvekt og fedme, og hvordan endringer i samfunnet kan påvirke dette.

Familien har vært gjennom store endringer de siste tiårene, og antall skilsmisser doblet seg fra 1975 til 2005.

En fjerdedel av alle norske barn tilbringer hele eller deler av barndommen med en forelder, eller pendler mellom to forskjellige hjem, ifølge studien.

Studien viser også til annen forskning som viser forskjeller i diett og hvor mye barn blir stillesittende, mellom familier med skilte og gifte foreldre.

Selv om de har et solid tallgrunnlag, sier også forskerne at det er noen svakheter i studien.

Blant annet hadde de ikke informasjon om hvor lenge foreldre hadde vært skilt, og de kaller datagrunnlaget om familiestatusen for ”et øyeblikksbilde”.

Siden de ikke kartla årsaker, er det heller ikke mulig å si om barna ble overvektige fordi det var en konflikt i familien, eller om de ble overvektige før det var problemer i familien.

– Ikke gjort tidligere i Norge

Generell overvekt ble målt ved å bruke BMI, og bukfedme blir målt ved å dele barnets høyde på livvidde.

– For første gang har vi en god studie med objektivt målte data av barn fra hele landet, sier Anna Biehl.

– Studier av sammenhengen mellom familiestruktur og overvekt/fedme hos barn er tidligere ikke gjort på denne måten i Norge.

Referanse:

A. Biehl m.fl.: Parental marital status and childhood overweight and obesity in Norway: a nationally representative cross-sectional study.

Powered by Labrador CMS