Infarkt-risiko øker etter kreftbehandling

Blant kvinner som får strålebehandling mot brystkreft øker risikoen for å få hjerteinfarkt senere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: iStockphoto)

Brystkreft:

Den klart hyppigste kreftformen hos kvinner, 2839 fikk diagnosen i 2010.

Karakteriseres ved svært varierende forløp, fra raskt voksende tumorer med tidlig fjernspredning, til langsomt voksende tumorer som holder seg til brystkjertelen uten å spre seg

25 til 30 prosent av tilfellene er aggressive.

Brystkreft rammer svært sjelden menn. Færre enn 20 tilfeller i året.

Kilde: Oncolex

Et internasjonalt forskerteam rapporterer en tydelig forbindelse mellom denne formen for kreftbehandling og hjertesykdom.

Det er snakk om en moderat risikoøkning, som i studien blant annet illustreres med en 50-åring kreftpasient som i gjennomsnitt får høye stråledoser (10 Gy) mot hjertet.

Denne kvinnen har 3,4 prosents risiko for å dø av hjertesykdom før hun fyller 80 år, mens risikoen for en frisk kvinne er 1,9 prosent.

Når det gjelder sannsynligheten for å bli rammet av minst én akutt hjertehendelse, blir risiko-fordelingen henholdsvis 7,7 og 4,5 prosent.

Resultatene er publisert i New England Journal of Medicine (NEJM).

- Kvinner bør fortsatt strålebehandles

- Brystkreftpasienter som er kandidater for stråling bør fortsatt få denne behandlingen.

- Dette er er ikke en alarmistisk studie, den bør brukes til å beregne risikoen strålebehandling har for hjertet - og til å redusere dosene.

Det sier forsker og krefllege Candace Correa til avisen Boston Globe.

Correa er tilknyttet ved H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute i USA,  og er en av medforfatterne på studien.

Forhøyet risiko i minst 20 år

Risikoen for infarkt økte i løpet av de første fem årene etter stråling, og var betydelig 10 år etter avsluttet behandling. 

Etter 10-års perioden ser det ut til at den negative effekten avtar, rapporterer forskerne.

Likevel fortsetter risikoen å være forhøyet i minst 20 år etterpå, sammenlignet med normalbefolkningen, skriver Karolinska institutet på sin nettside.

Kvinner som hadde høyt blodtrykk eller andre kjente risikofaktorer for hjertesykdom, hadde størst fare for å bli rammet av infarkt. 

Blant flere risikofaktorer er røyking, diabetes, KOLS, og høy kroppsmasseindeks.

Mistanken bekreftet

Også flere tidligere studier har vist at brystkreftbehandling økt risikoen for hjerte- og karsykdommer.

- Resultatene bekrefter det vi har mistenkt i lengre tid, at stråling øker risikoen for hjerteinfarkt og at kvinner med kjente risikofaktorer for hjertesykdom har høyere risiko enn andre.

- Funnene gir oss et bedre grunnlag når vi skal vurdere fordelene ved strålebehandling opp mot skadelige effekter på hjertet hos den enkelte pasient, sier professor Per Hall ved KI.

2 168 svenske og danske kvinner deltok i studien, de hadde fått strålebehandling mot brystkreft innenfor tidsrommet 1958-2001.

Det ser ellers ut til at funnene ikke bare handler om at det  for mange tiår siden ble brukt stråleteknikker som nå anses utdaterte.

I en tilhørende lederartikkel i NEJM påpeker lege Javid Moslehi at den forhøyede infarktrisikoen også omfatter stråleteknologi benyttet etter 1990.

Kritiske røster

Andre kreftspesialister advarer imidlertid mot at funnene kanskje ikke kan gjelde de aller nyeste strålingsteknikkene, som med lavere dosering og mer målrettede metoder søker å minimere belastingen på hjertet.

- Jeg er redd for at kvinner vil lese resultatene og avstå fra brystbevarende kirurgi fordi de er bekymret for hjerterisikoen ved stråling, sier  Mehra Golshan ved Dana-Farber/Brigham and Women’s Cancer Center.

Hun har ikke medvirket på studien, og mener resultatene ikke kan rettferdiggjøre en slik reaksjon.

Golshan viser til studier der kvinner med tidlige stadier av brystkreft ikke døde noe tidligere selv om de fikk kombinasjonen av stråling og brystbevarende kirurgi, sammenlighet med kvinner som ikke fikk stråling.

Brystkreft er den kreftformen som forekommer hyppigst blant kvinner, med rundt 1 million nye tilfeller hvert år på verdensbasis. 

2839 kvinner fikk denne diagnosen i Norge i 2010.

Referanser:

Sarah C. Darby et.al., Risk of Ischemic Heart Disease in Women after Radiotherapy for Breast Cancer, The New England Journal of Medicine, mars 2013

Kreftforeningen: Strålebehandling

Powered by Labrador CMS