Dypdykk mot skader etter strålebehandling

Trykkammer som tilsvarer et dykk på 14 meters dyp hjelper pasienter med skader etter strålebehandling mot kreft. Dyreforsøk kan gi mer kunnskap.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ny behandling kan redusere bivirkninger av strålebehandling mot kreft i munnhulen og andre deler av hode og hals. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

I trykkammer puster pasientene inn ren oksygen mens de er eksponert for et trykk lik det som møter dykkere 14 meter under havoverflaten.

Pasienter med stråleskader etter kreftbehandling er blant de som har nytte av denne behandlingen, som i Norge gis ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Oksygenet gir celler i kjeven og annet beinvev gode forhold for å gro takket være bedre blodtilstrømming.

- For at beinvev skal gro er det viktig med god blodtilstrømming for å kunne frakte nye beinceller mer effektivt til skadestedet, sier stipendiat Torbjørn Pedersen ved Universitetet i Bergen (UiB).

Pedersen og kollegaer i Bergen og Stockholm har i en ny studie vist at beinvev gror betydelig bedre i trykkammer. Resultatene kan på sikt gi bedre pasientbehandling.

Dykkersyke

Behandling i trykkammer kalles hyperbar oksygenbehandling. I tillegg til å brukes ved stråleskader er behandlingen også effektiv mot så ulike lidelser som dykkersyke og diabetiske fotsår.

De nye resultatene, som er publisert i International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery, er basert på forsøk på dyr.

Effekten på beindefekter ble undersøkt ved å påføre rotter 6 millimeter store hull i kraniet. Deretter ble gjenveksten i kraniet observert over åtte uker.

Resultatene er oppløftende for forskerne. Rotter som pustet oksygen i trykkammer hadde stor tilvekst av nytt beinvev.

Stipendiat Torbjørn Pedersen ved UiB. (Foto: Rune D. Haakonsen)

Nøkkelen er de ørsmå blodårene som står i forbindelse med beinvevet. Det er disse blodkarene som vokser etter behandling i trykkammeret.

500 årlig

Årlig får mer enn 500 personer i Norge diagnosen kreft i munnhulen. Strålebehandling er en viktig del av behandlingen.

Friske celler i nærheten av kreftsvulsten kan da bli skadet. Beinceller i kjeven og slimhinner kan være utsatt.

- Pasienter kan etter strålebehandling plages av tørrhet i munnen, infeksjon i tannkjøttet og til slutt tap av tenner, sier professor emeritus Sølve Hellem ved Institutt for klinisk odontologi ved UiB.

Han sier at strålebehandling i dag gjøres med mye større presisjon enn tidligere. Det gjør faren for skader på friskt vev klart mindre. Likevel er det ikke til å komme bort i fra at det er en risiko for at friske celler i bein og andre vev utsettes for stråling og skader.

Hellem har i likhet med Pedersen deltatt i den nye studien.

- Det vi gjerne vil vite mer om, er hva som kan være den optimale behandlingen i trykkammeret, sier han.

God effekt

- Når man har spurt pasientene som har blitt behandlet for stråleskader, sier 70 prosent at de har blitt bedre, sier seksjonsoverlege Guro Vaagbø ved seksjon for hyperbarmedisin ved Haukeland.

Det er hennes seksjon som har ansvar for trykkammerbehandling i Norge. I fjor ble 172 pasienter behandlet.

Flertallet av disse hadde stråleskader etter kreftbehandling og mange av disse igjen hadde hatt kreft i munnhulen eller andre deler av hode- og halsregionen.

Vaagbø sier at det ikke foreligger gode tall for hvor mange kreftrammede som får skader etter strålebehandling.

- Lite systematisk

Hun mener at utredning og oppfølging av seinreaksjoner etter strålebehandling ofte kan være for lite systematisk.

Tallene som oppgis er sprikende. Det kan imidlertid dreie seg om at så mange som én av ti får så store plager at de vil kunne ha nytte av behandling.

Vaagbø understreker at det er en lang vei fra forskning og dyreforsøk til pasientbehandling. Pasienter har ofte sammensatte lidelser og resultatene er ikke alltid relevante. Over tid kan imidlertid forskning  bidra til å utvikle metoden.

- Kanskje kan man finne ut noe som kan bidra til å skreddersy behandlingen ytterligere, sier hun.

Stamceller

Stråleskader er bare ett av flere områder der forskning på gjenvekst av beinvev kan være relevant. Ved Institutt for klinisk odontologi ved UiB foregår det forskning på bred front på feltet.

Blant de andre metodene det forskes på er bruk av stamceller for å erstatte tapt beinvev.

- Dette er et kjempespennende fagfelt. Det er veldig utfordrende og det skjer nye ting hele tiden, sier stipendiat Torbjørn Pedersen.

I fjor fikk han og kollegaene internasjonal oppmerksomhet for resultater med bruk av stamceller. Se omtale her.

Man kan tenke seg at metodene som utvikles kan brukes på alle typer beinvev, ikke bare i kjeven.

Referanser:

T. O. Pedersen, Z. Xing, A. Finne-Wistrand, S. Hellem og K. Mustafa: “Hyperbaric oxygen stimulates vascularization and bone formation in rat calvarial defects,” International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery, 11. februar 2013. Se sammendrag.

Powered by Labrador CMS