Legers empati påvirker pasientens sykdom

Pasienter av empatiske leger får bedre resultater og færre komplikasjoner. Personlig kjemi med behandleren kan bety mer enn vi liker å tenke på.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

De italienske diabetespasientene løp større risiko for bestemte komplikasjoner dersom legen deres hadde lavt målt empati i forskernes test. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
De italienske diabetespasientene løp større risiko for bestemte komplikasjoner dersom legen deres hadde lavt målt empati i forskernes test. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Forskere analyserte sammenhengen mellom legers empati og sykdomsutfall blant over 20 000 diabetespasienter i den italienske provinsen Parma.

Helsekriteriet som ble undersøkt hos pasientene var om de ble innlagt med bestemte metabolske komplikasjoner i løpet av ett år. Det ble gjort fordi slike komplikasjoner kan tenkes å kunne forhindres av en god oppfølging fra lege.

Blant legene med høy empatiscore ble 29 av 7224 innlagt, mens hele 42 av de 6434 pasientene til legene som scoret lavt ble lagt inn med slike komplikasjoner.

Dette er en stor nok forskjell til at de italienske og amerikanske forskerne bak studien mener at legenes empati spilte inn på pasientenes helse. De har publisert funnene i tidsskriftet Academic Medicine.

Testet for empati

I studien ble empatien hos de 242 legene målt med Jefferson Scale of Empathy (JSE). Legene svarte på spørsmål som tok utgangspunkt i at empati handler om å forstå pasientens bekymringer, smerter og lidelse, og å ha et ønske om å hjelpe vedkommende.

Spørsmålene var 20 i tallet, og legene rangerte svarene sine på en sjutrinns-skala fra sterkt enig til sterkt uenig. Forskerne har også brukt den samme målemetoden i en tidligere studie.

I den forrige studien så de en klar sammenheng mellom to målbare helseverdier i pasientenes kropper, og legenes empatiscore. Den gangen var antallet pasienter bare rundt 200.

- Den nye studien tar hypotesen vår et skritt videre. Sammenlignet med den første studien, er det mange flere pasienter og leger med, vi måler et annet medisinsk utfall som gjør det mulig å generalisere funnene til å gjelde ulike kulturer og helsesystemer.

Det sier en av forskerne, Mohammadreza Hojat ved Department for Psychiatry and Human Behavior ved amerikanske Thomas Jefferson University, i en pressemelding.

Italia har, i likhet med Norge, et offentlig helsevesen uten helseforsikringsordninger, der økonomiske forutsetninger for å få god legehjelp i liten grad spiller inn.

- Legges stor vekt på empati

I pasientklager er ofte manglende empati og dårlig kommunikasjon årsaken til at pasienten er misfornøyd, ifølge en artikkel på forskning.no i fjor, der forsker ved Senter for medisinsk etikk, Reidar Pedersen var intervjuet.

Men det legges stadig større vekt på å kommunisere godt med pasienten – det er viktig i alle møter mellom lege og pasient, sier Trond Markestad.

Han er professor i klinisk medisin på Universitetet i Bergen, der han underviser medisinstudenter. Markestad er også leder i Den norske legeforenings Råd for legeetikk.

Trond Jacob Markestad (Foto: Haukeland sykehus)
Trond Jacob Markestad (Foto: Haukeland sykehus)

- Det er et veldig stort omsorgsfokus både i utdanning og etterutdanning av leger i Norge.

- I grunnutdanningen legges det nå mer enn tidligere vekt på god kommunikasjon med pasienten, etikk og det å vise empati.

Han er ikke overrasket over at legenes empati så ut til å påvirke helseutfallet til diabetespasientene i den italienske studien.

- Diabetes er vanskelig å leve med, og det at du føler at du har helsepersonale rundt deg som er støttende og forståelsesfulle – er rimelig at kan gjøre utslag, sier han.

- Det å få en god kontakt mellom pasienten og legen kan gjøre at pasienten får en større tillit til og trygghet på at det han eller hun gjør i behandlingen er riktig.

- Kan spare tid på empati

Noe som ikke sto så sentralt tidligere, men som også er blitt viktigere i legegjerningen, er å se den helhetlige sammenhengen i pasientens helse, forteller Markestad.

- Dette er den biopsykososiale modellen, altså å se på pasientens rolle i sitt miljø og det å se mennesket som helhet. Det er pasienten som eier sykdommen sin, og vi legger fokus på å lytte til pasienten, sier han.

Reidar Pedersen påpekte i artikkelen på forskning.no i fjor at tidspress kanskje kan være et forhold som kan redusere empatien hos en travel fastlege.

Men Markestad mener knapp tid og empati bør være forenelig, og vel så det.

- Erfaringen viser faktisk at du sparer tid på å være god til å kommunisere med pasienten, sier han.

- Men empati er vel delvis en personlig egenskap – vil ikke noen alltid ha mindre empati enn andre?

- Jo, folk er forskjellig, men alle kan lære å bli bedre, sier Markestad.

Personlige egenskaper hos legen spiller inn, men alle kan lære å bli mer empatiske, mener Markestad.(Foto: Colourbox)
Personlige egenskaper hos legen spiller inn, men alle kan lære å bli mer empatiske, mener Markestad.(Foto: Colourbox)

- Gjelder også psykologene

Studien fra det italienske helsevesenet er ikke den første forskningen som viser hvordan forholdet til behandleren kan spille en rolle i hvor godt det går for meg og deg som pasienter.

En norsk doktoravhandling finner blant annet at terapeuter gir dårligere behandling når kjemien mellom dem og pasienten skurrer.

Både terapeutens personlige egenskaper, som det å se seg selv som ufeilbarlig, og et dårlig forhold til enkeltpasienten kan påvirke kvaliteten på behandlingen negativt, ifølge avhandlingen til Helene Amundsen Nissen-Lie som avla denne på Psykologisk Institutt ved UiO.

- Vanskelig å måle empati

Vi mangler forskning på legers empati, konkluderte Reidar Pedersen med i sin studie.

Noe av problemet er at det ikke er så lett å måle legers empati. Som i den nye studien, bruker man ofte selvrapportering fra personene som testes.

Spørsmålene som legene skal besvare, fungerer ikke alltid godt i å måle det de skal, ifølge Pedersen. 

Ifølge Trond Markestad er det et stort fokus på empatirelatert opplæring i legeutdanningen, men Pedersen mener på sin side at vi fortsatt vet for lite om hvordan denne egenskapen faktisk utvikles på legestudiet.

– Man har undersøkt flere sider ved kommunikasjonstrening og empati. Men vi vet lite om hvordan det å lære seg biomedisin og ulike undersøkelsesmetoder påvirker empatien. Enkelte studier tyder på at legene blir for opptatt av å stille diagnose og velge riktig behandling, og mindre opptatt av å finne ut hva dette betyr for pasienten, sa han til forskning.no ifjor.

Referanse:

S. Del Canale, et. al. The Relationship Between Physician Empathy and Disease Complications: An Empirical Study of Primary Care Physicians and Their Diabetic Patients in Parma, Italy. Academic Medicine. September 2012.

Powered by Labrador CMS