- Samfunnet trenger pressevaktbikkjene

God og troverdig journalistikk er forsatt det som selger i et kommersielt marked.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Journalistikkens grunnideologier er forsatt viktige for å ivareta de demokratiske og politiske prosessene i samfunnet, i et mediebilde i stadig forandring.

Det konkluderer forsker Helle Sjøvaag, som i sin doktoravhandling har studert de journalistiske idealene sett i lys av nye digitale markeder og økonomiske interesser.

Ifølge studien ses medienes troverdighet også som viktig av annonsørene.

Sjøvaag analyserte nyhetssendingene på TV 2 og TV 2 Nyhetskanalen, i tillegg har hun blant annet intervjuet noen av redaktørene.

- Et hovedfunn er at den fjerde statsmakt forsatt har troverdighet og blir tatt på alvor. De journalistiske verdiene veier tung og støtter opp om de kommersielle verdiene. TV 2 evner å gi relevante og troverdige nyheter i et tett nyhetsmarked.

- Det viser seg at det er økonomisk klokt å satse på de tradisjonelle journalistiske idealene i det nye digitale markedet. Ideelle og økonomiske hensyn er ikke nødvendigvis motsetninger. De ideelle aspektene ved journalistikken kan altså utgjøre en reell økonomisk verdi på lik linje med yrkesidealenes institusjonelle verdi, sier Sjøvaag.

Hun skriver at annonsørene i stor grad vil bli identifisert med nyheter av stor troverdighet, og det gjør det mulig for de kommersielle kanalene å satse på seriøs journalistikk.

Amatørens inntog

- Jeg har sett på nyhetsformidleren og redaktørfunksjonene. I dag brukes stadig amatøropptak i blanding med redaksjonelle bidrag. Amatørene inntar rollen som vitner og informanter for media. Balansegangen for å ivareta de journalistiske idealene er godt tatt var på, viser mine funn

Sjøvaag har også gjennomført en sammenlignende innholdsanalyse av terrordekning på NRK og TV 2 for å avdekke hvordan journalistisk metode fungerer strategisk i redaksjonens møte med amatørbidrag, mens en dokumentanalyse avdekker en økende markedslogikk i forhandlingen om TV 2s nye avtale med staten.

- Analysen av dekningen av bombene i London i 2005 og drapet på Benazir Bhutto i 2007 viser at NRK og TV 2 hadde ulik tilnærming til amatørbidrag, form av bilder av voldelige hendelser. TV 2 fremhevet nyhetsverdien av slike bilder. NRK var mer tilbakeholden i bruk av slikt materiale.

- Felles for begge kanalene er hvordan journalistisk behandling av slikt materiale forsterket begges portvaktfunksjon. Journalistiske metoder og redaksjonelle rammer fungerer som grenser i møte med amatører, sier Sjøvaag.

Strategisk valg

I studien beskriver Sjøvaag hvordan journalistenes yrkesideal bidrar til å vedlikeholde institusjonelle grenser. Hun analyserer TV 2s nyhetsstrategier i det digitale skiftet og hvordan kanalen anvender journalistikkens idealer i en konkurranseutsatt situasjon.

- Det journalistiske idealet er viktig og gjør at vi kan holde pressen til ansvar. Pressen har forsatt en sentral rolle i vårt samfunn, og må forsette å ha det.

- Pressen må opprettholde sin vaktbikkjerolle, avslutter Sjøvaag, som nå er forsker ved Rokkansenteret.

Kilde:

Helle Sjøvaag, Journalistic Ideology: Professional Strategy, Institutional Authority and Boundary Maintenance in the Digital News Market, doktorgradsavhandling, Universitetet i Bergen, 2011 (pdf)

Powered by Labrador CMS