Det er ikke uvanlig at studenter i Maastricht bruker hasj og marihuana. (Foto: Ermindo Armino, AP/NTB scanpix)

Cannabis-nekt ga bedre karakterer

Studenter som ikke fikk lov å kjøpe cannabis lenger, fikk bedre karakterer. Særlig i matematikk.

Maastricht i Nederland er både en studentby og en grenseby. For å begrense tallet på narko-turister innførte byen i 2011 en lov som nekter utenlandske statsborgere å handle på byens 13 «coffeeshoper». Der selges cannabis lovlig over disk.

Nå har to økonomer ved Maastricht-universitetet og det tyske arbeidsforskningsinstituttet IZA funnet ut at studenter som ble nektet adgang til cannabis-kaféene, fikk betydelig forbedrede karakterer.

60 prosent bruker cannabis

Det er ikke uvanlig at studenter i Maastricht bruker hasj og marihuana. Svarene på spørreskjemaer får forskerne til å regne med at nesten 60 prosent av studentene i begge gruppene har brukt cannabis i løpet av det siste året. Tilsvarende undersøkelser i Norge anslår at 25 proset av norske studenter har prøvd cannabis én eller annen gang i løpet av livet.

Forskerne har sett på over 54 000 karakterer som studentene ved Maastricht-universitetet har fått før og etter loven trådte i kraft. De fant en vesentlig forbedring av karakterene til de studentene som mistet lovlig tilgang til cannabis.

Av de 4000 studentene som ble undersøkt, ble åtte prosent berørt av den nye loven. Disse studentene hadde fra før svakere karakterer enn gjennomsnittet.

Matematikk + cannabis = vanskelig

Det var særlig karakterene i matematiske fag som ble forbedret for studentene som mistet adgangen til coffeeshopene. Forskerne skriver at dette stemmer godt med tidligere forskning som har vist at kognitive ferdigheter, og spesielt de matematiske, blir redusert av cannabis.

Debatten om hvordan cannabis henger sammen med IQ, er ikke ny. Ole Røgeberg, samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo, har tidligere kritisert en annen studie som hevdet at cannabis førte til lavere IQ. Røgeberg mener at sammenhengen mellom cannabis og lavere IQ kan skyldes andre ting, som for eksempel hvordan folk har det når de vokser opp.

– Folk som av diverse grunner er på vei vekk fra intellektuelt utfordrende arenaer, jobber ikke like hardt på skolen. De tar mindre skolegang, diskuterer ideer i mindre grad, har dårligere og mindre krevende jobber – og det gjør at IQ-en deres i utgangspunktet er forventet å falle relativt til andres. Det er samme gruppen som har tendens til å begynne å røyke cannabis i ungdomstiden, forklarte Røgeberg til forskning.no.

Dummere eller latere?

Det er ikke fordi studentene bruker mer tid på studiene sine at de får bedre karakterer, understreker Olivier Marie. (Foto: Maastricht University)

Det spesielle med situasjonen i Maastricht var at en ganske tilfeldig gruppe med studenter mistet lovlig tilgang til cannabis, bare på grunn av hvilket land de kommer fra.

Olivier Marie, en av forskerne bak studien, mener at dette naturlige eksperimentet gjør at man kan si noe om årsakssammenhenger. Når han kobler resultatene til hva studentene svarer på spørreskjemaer, hevder han også at forskerne kan utelukke at studentene som ikke hadde tilgang til coffeeshopene, brukte mer tid på skolearbeid.

– Spørreskjemaene er ganske solid bevis for at tidsbruk ikke er hovedgrunnen til at vi finner en effekt, skriver Marie i en epost til forskning.no.

Dette kan tyde på at cannabis-bruken gjør studentene dummere, ikke bare latere – men også at det faktisk hjelper å slutte.

Referanse:

Olivier Marie og Ulf Zölitz: «High» Achievers? Cannabis Access and Academic Performance, IZA Discussion Paper No. 8900, mars 2015.

Powered by Labrador CMS