– Folk vil bidra til å bedre klimaet, men mange lurer på hva de kan gjøre og hvor mye det egentlig betyr, sier Silje Strøm Solberg. (Foto: NTNU)

Denne appen skal gjøre deg mer klimavennlig

Hvor mye sykler du, og hvor mye kjører vennene dine? En app skal få oss til å konkurrere om å spare mest CO2.

Om Ducky AS

Startet opp høsten 2014 for å utvikle en tjeneste som skal motivere enkeltpersoner og virksomheter til å endre sine miljøvaner. 

Per i dag jobber 12 personer med tjenesten, i tillegg til noen frivillige. 

Gjennom Forskningsrådprosjektet «Folkets Klimaforskning» samarbeider også selskapet med Psykologisk institutt ved NTNU og Naturvernforbundet.

Bedriften er stiftet som ideelt aksjeselskap, noe som betyr at avkastning går tilbake til bedriften og dets formål. Tanken er at bedrift en ikke bare skal være bærekraftig økonomisk, men også sosialt og økologisk.

Ifølge stiftelsesvedtektene skal alt fremtidig overskudd gå tilbake til bedriften for ytterligere å fremme formålet om bærekraft. 

Målet er nå å inngå et IFU-samarbeid (Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter) og utvikle Ducky for organisasjoner. IFU er en tilskuddsordning fra Innovasjon Norge som tilrettelegger for utvikling av nye produkter og løsninger som har et internasjonal potensial. 

Appen har fått navnet Ducky, og med denne kan du loggføre en rekke aktiviteter: sykling, kjøring, matinnkjøp og så videre. Du kan også følge andre brukere som logger sine aktiviteter. Sammen kan dere konkurrere om hvem som sparer mest CO2.

– Med Ducky kan du enkelt se miljøeffekten av handlinger du gjør i hverdagen og lære om hvorfor de er viktige, sier Silje Strøm Solberg, medgründer i selskapet Ducky AS, som ble startet høsten 2014.

Men hvordan kan denne appen fortelle deg om du er en klimaversting eller et klimaforbilde? Eller noe midt imellom? Svaret ligger i matematiske beregninger. 

Ut fra norsk forbruks- og vanemønster regner forskere ved Institutt for industriell økologi ved NTNU ut miljøpåvirkninger og tiltak. 

– Vanene du kan endre, er positive, effektive og enkle å sette i gang med. Samtidig gagner de helsen din, nærmiljøet og fellesskapet. Å etablere nye vaner vil redusere utslipp av CO2, og det vil være ditt viktige bidrag i arbeidet med å motvirke klimaendringer, sier Solberg.

Appen er for tiden under utvikling og vil komme i løpet av 2016. Men så langt finnes det en utgave som skal fungere på alle nettlesere.

Vil motvirke apati

Ideen ble ifølge Solberg til som en reaksjon på all den negative vinklingen på klimaendringene.

– Det kunne oppleves som vanskelig å bidra til å motvirke endringene som enkeltperson. Vi var flere som kjente på en større klimafrustrasjon og hvor vanskelig det var å ta miljøvennlige valg i hverdagen, sier hun.

Hvilke produkter som har minst påvirkning på miljøet, og hvilke bedrifter som bryr seg om fremtiden, var svært vanskelig å finne, ifølge den tidligere NTNU-studenten.

– Det virket som politikere ventet på at velgerne skulle etterspørre endring, og velgerne ventet på at politikerne skulle gjøre noe. Vi ønsket å motvirke mekanismene som bidrar til apati – som er en stor utfordring i vår tid.

Solberg har tro på at folk ønsker å ta klimavennlige valg. 

– Mennesker er gjerne av natur laget slik at vi oppriktig ønsker å ta det beste valget. Forskning har vist at når vi tilrettelegger omgivelsene eller samfunnet slik at det er enkelt å ta et sunnere matvalg eller velge et mer bærekraftig transportmiddel, så gjør gjerne folk det.

– Men slik er det ikke i dag. Frem til det blir enkelt å ta hverdagsvalg basert på det beste for både sosiale, økonomiske og miljøhensyn, er det behov for tjenester som bevisstgjør og motiverer til endring av hverdagsvaner. Både for enkeltpersoner og bedrifter, sier Solberg.

Akselerasjon av «det grønne skiftet» i bedriftsmarkedet

Bedriften har i løpet av året testet ut appen, blant annet blant frivillige under Pstereofestivalen i Trondheim. Nå jobbes det videre med å kartlegge behov i bedrifter.

– Det er viktig å engasjere ansatte i spørsmål om miljøbesparelser, sier Solberg, som mener de har lært mye om folks klimavaner og uvaner. 

– Mange ønsker å gjøre mer, men vet ikke hva de skal bidra med og om det monner. Vi har også sett at veldig mange tar mange gode og miljøvennlige valg allerede. For eksempel i Trondheim har det samlet sett blitt flere som sykler til jobben. Miljøpakken har bidratt til dette gjennom å gjøre det enklere å velge sykkelen.

– Ved å ta sykkelen til jobben i stedet for bilen i to dager, sparer du i gjennomsnitt ti kilo CO2-utslipp, noe som tilsvarer ett tre sitt opptak av CO2 i ett år, sier Solberg.

Powered by Labrador CMS