Bedre kvalitetskontroll av fiskefilet

Nytt utstyr vil gjøre det mulig å kontrollere fiskefilet for kveis og andre uønskede elementer mens den er underveis på transportbåndet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fiskeriforskning har innledet samarbeid med utstyrsleverandøren Baader om en ny maskin for automatisk kvalitetskontroll av fiskefilet. Samarbeidet bringer utviklingen av lysteknologi et langt skritt videre.

Forskerne arbeider med lysteknologi for å kunne påvise uønskede elementer som kveis, blodflekker og skinnrester i filet av hvitfisk. Når fileten gjennomlyses med en kombinasjon av synlig og nær infrarødt lys, får man fram et bilde av fileten med markeringer for eventuelle avvik.

Inspeksjon i høy hastighet

Tidligere forsøk med lysteknologien har gitt svært gode resultater, både når fileten er i ro og når den ligger på et saktegående transportbånd. Men i filetindustrien foregår produksjonen i høyt tempo, og dermed må teknologien tilpasses behovet for hurtigere kontroll.

Fiskeriforskning samarbeider med Baader og Norsk Elektro Optikk om å videreutvikle lysteknologien slik at den kan brukes ved industriell produksjonshastighet.

En prototyp av maskinen vil bli installert i Fiskeriforsknings forsøkshall i februar 2005, og i de påfølgende månedene skal det utføres forsøk på sei- og torskefilet. Målet er at den automatiske kvalitetskontrollen skal bli minst like god som dagens manuelle inspeksjon.

Positivt for industrien

Bakgrunnen for utviklingen av lysteknologi er den økonomiske nedgangen i norsk filetnæring de senere år. I dag utføres kvalitetskontrollen manuelt, noe som medfører høye produksjonskostnader og gjør det vanskelig å møte konkurranse fra lavkostland.

Det forventes at bruk av automatisk kvalitetskontroll vil medføre store positive konsekvenser for norsk filetindustri, både med hensyn til økonomi og konkurranseevne. Målet er å ha en ferdig prototyp klar i løpet av neste år, slik at filetindustrien skal kunne ta teknologien i bruk om kort tid.

Fiskeriforskning og Matforsk samarbeider om prosjektet “Deteksjon og fjerning av kveis - ny teknologi fram mot kommersiell utnyttelse”. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Powered by Labrador CMS