Små fibrer sikrer store skip

Bedriften Light Structures AS har utviklet en fiberoptisk teknologi som overvåker belastningene på skipsskrog, og den kunnskapen kan redusere risikoen for både strukturskader og havarier.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er forutsigbart hvor mange ganger du kan bøye en ståltråd før den knekker, og det er forutsigbart hvor mange og store belastninger et skipsskrog kan tåle.

- For all del: Vi skal ikke trekke parallellen mellom et skipsskrog og en ståltråd for langt. En ståltråd kan knekke etter at den er blitt bøyd bare noen få ganger, mens et stort skipsskrog har mye lenger levetid - som oftest mellom 20 og 40 år, sier daglig leder Karianne Pran i Light Structures AS.

Light Structures ble etablert i 2001 av Pran og forskerkollegaen Geir Sagvolden, og selskapet produserer systemer for fiberoptisk strukturovervåking av store skipsskrog.

Fiberoptikk

Teknologien ble opprinnelig utviklet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller, hvor Pran og Sagvolden var med på utviklingen av fiberoptiske sensorsystemer som ble demonstrert på den norske marinens nye missiltorpedobåter (MTB) og mineryddere.

Bedriften ble etablert dels fordi Sjøforsvaret gjerne ville at teknologien skulle bli tilgjengelig på vanlige kommersielle vilkår, og dels fordi Campus Kjeller oppfattet teknologien som svært interessant for kommersialisering.

Redusere belastninger, utbedre skader

Hensikten med å overvåke belastningene et skipsskrog utsettes for er åpenbar: Eventuelle overbelastninger kan oppdages med en gang, og dermed kan kapteinen eller rederiet sette i gang tiltak for å redusere belastningene og utbedre eventuelle skader. Systemet kan også overvåke den langsiktige utviklingen av eventuell materialtretthet.

- Det som først og fremst sliter på en skipskonstruksjon er vekslingene mellom last og ballast, fordi det er snakk om svært store volumer som skal flyttes inn eller ut av for eksempel en oljetanker eller en bulkcarrier.

- Men også en skikkelig vinterstorm i Nordsjøen kan forårsake store belastninger. Vi har sett eksempler på at et skipsskrog i storm kan eldes tilsvarende 150 døgn i løpet av ett døgn. Det sier seg selv at et skip ikke kan oppleve altfor mange slike stormer før det går ut over den totale levetiden, sier Pran.

Få skip med overvåking

Det bygges årlig mellom 1 000 og 1 700 skip over en viss størrelse på verdensbasis, men foreløpig har bare et fåtall av disse blitt utstyrt med skrogovervåking.

Light Structures har likevel opparbeidet en imponerende kundeliste og har levert systemer til blant annet verftene Hyundai, Samsung og Daewoo i Sør-Korea, Mitsubishi i Japan, samt den norske marinen.

Voksende marked

- Vi tror at markedet for vår teknologi vil øke i årene som kommer, blant annet fordi den generelle trenden går i retning av mer regulering, økende fokus på sikkerhet, og overvåking istedenfor inspeksjon.

- Men foreløpig finnes det ingen formelle krav på dette området, annet enn at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen International Maritime Organization (IMO) har et konsensusvedtak om at de aller største bulkcarrierne skal ha skrogovervåking, sier Sagvolden.

Fokuset på skrogovervåking ble også sterkere etter Prestige-ulykken høsten 2002, da en oljetanker knakk i to utenfor kysten av Nord-Spania.

Såkornfasen

Light Structures AS befinner seg nå i den såkalte såkornfasen og er i ferd med å se etter investorer som kan bidra med kapital til den videre utviklingen av bedriften.

Karianne Pran legger ikke skjul på at dette er en krevende oppgave, ikke minst fordi selskapet rett og slett er for lite til å interessere de største investorene.

- Ventureselskapene er ofte interessert i å investere forholdsvis store beløp, for det er omtrent like mye arbeid å forvalte en stor som en liten investering. Men vi har stor tro på teknologien vår og ambisjoner om å vokse kraftig i årene som kommer.

Fire i dag, 40 om fem år

- I dag er vi fire ansatte, men om fem år bør vi være ca 40 personer med en omsetning på ca 100 millioner kroner i året. Innen den tid skal vi også ha utvidet produktspekteret, spår Pran.

- Forhistorien til etableringen av Light Structures begynte da Campus Kjeller holdt et etablererseminar på FFI og ble svært interessert i teknologien vår. Etter det seminaret måtte vi gå i tenkeboksen og vurdere om vi egentlig var interessert i å etablere en bedrift, for vi hadde det jo veldig godt som forskere.

- Men til slutt valgte vi å ta utfordringen, og i ettertid ser jeg at det ikke var fullt så vanskelig å etablere bedrift som vi hadde trodd på forhånd. Men det hadde nok ikke blitt noen bedrift av dette uten FORNY-programmet og den tette oppfølgingen fra Campus Kjeller, forteller Karianne Pran.

Fiberoptisk strukturovervåking

Light Structures AS utvikler og produserer systemer for fiberoptisk strukturovervåking. Bedriften har i første omgang konsentrert seg om å levere systemer som kan brukes på store skip, men teknologien kan også brukes til overvåking av for eksempel broer, oljeplattformer, vindmøller, flyskrog osv. Teknologien kan tilpasses skrog i både jern, stål, aluminium og komposittmaterialer.

Overvåkingssystemet består av en lyskilde, et nettverk med optiske fibrer som festes til skipsskroget, og et brukergrensesnitt. Fibrene inneholder såkalte bragggitre som har en spesiell egenskap: Gitrene reflekterer lys med én farge/bølgelengde når fiberen ikke er belastet, og en annen farge når fiberen er utsatt for en strekkbelastning.

Lyskilden i systemet sender ut hvitt lys (mange forskjellige farger), og en sensor registrerer hvilke farger som blir registrert fra de ulike bragggitrene i systemet. De reflekterte fargene forteller dermed både hvilke områder på skroget som er utsatt for en belastning, og hvor stor belastningen er.

En rekke fordeler

- Det finnes overvåkingssystemer basert på elektriske sensorer, men vårt system har en rekke fordeler fremfor konkurrentene. Systemet er blant annet eksplosjonssikkert, noe som er svært viktig hvis vi snakker om for eksempel oljetankere.

- I tillegg er systemet ufølsomt for elektromagnetisk støy fra for eksempel store motorer eller radarer. Utstyret vårt er også lettere å håndtere og montere, og vi har satset mye på å utvikle et godt brukergrensesnitt som presenterer resultatene av overvåkingen til offiserene på skipsbroen, sier Geir Sagvolden.

Les mer…

Nettsidene til Light Structures AS

Powered by Labrador CMS