Fisk ble immun mot miljøgift

Genendring har gitt en torskefisk i New Yorks Hudson River motstandskraft mot høye konsentrasjoner av miljøgift.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne torskefisken fra New Yorks Hudson River kan takket være en genendring tåle høye konsentrasjoner av miljøgiften PCB. (Foto: Science/AAAS)

PCB er en farlig miljøgift. Genkartlegging av en av nordamerikansk fiskeart viser for første gang hvordan en fisk har blitt immun mot skadevirkningene.

Vi skal til Hudson River, kjent fra utallige amerikanske filmer, der den renner forbi Manhattan på vei mot havet.

Lengre opp i delstaten New York har industriganten General Electric hatt to industrianlegg som i flere tiår tømte store mengder polyklorerte bifenyler (PCB) ut i elva.

Den lille torskefisken Microgadus tomcod - på engelsk kalt Atlantic tomcod - har hatt det tøft der den har holdt stand i utløpet av elva.

Nyklekket larve av M. tomcod. Det er i tidlige livsfaser miljøgiftene er farligst for fisken. (Foto: Science/AAAS)

Rekordmye gift


Ifølge en artikkel i tidsskriftet Science, viser prøver av leveren hos denne fisken noen av de høyeste konsentrasjoner av PCB og andre miljøgifter som er målt.

Genkartlegging av fisken avslører at den har tilpasset seg det høye nivået av miljøgifter gjennom en evolusjonsmessig endring av ett enkelt gen, rapporterer forskere i samme artikkel.

Kartleggingen viser at en spesiell genvariant har oppstått hos bestanden av M. tomcod i Hudson River og i naboelva Hackensack River.

Enkelt sagt innebærer genendringen at giftstoffene ikke tas opp i fiskens stoffskifte.

Andre bestander av M. tomcod i andre elver på østkysten av USA og på den kanadiske sida av grensa hadde ikke disse endringene.

Disse elvene er renere enn Hudson River og naboelva.

- Rask evolusjon

- Vi snakker her om en svært rask evolusjon, sier en av forskerne, Isaac Wirgin ved New York University School of Medicine, til pressebyrået AP.

Forskerne konkluderer med at endringene er et resultat av forurensning gjennom de siste 50 til 100 år.

Produksjonen av PCB i USA startet i 1929, ifølge en pressemelding fra NYU School of Medicine.

Den evolusjonsmessige endringen hos fisken har antagelig skjedd gjennom påvirkning fra miljøgiftene på egg og larver. De er mer sårbare enn voksen fisk.

Et stort antall egg og larver har dødd, eller blitt så misdannet at de ikke kunne overleve. Fiskene med den nye genvarianten har lettere overlevd.

Nesten all fisken i Hudson River har nå denne genvarianten.

M. tomcod hører til torskefamilien, men den har ingen helt nære slektninger i våre farvann. Den ligner imidlertid på en liten mini-utgave av vår egen torsk.

Ikke alene

Forsker Sonnich Meier ved Havforskningsinstituttet er ekspert på miljøgifter hos fisk. Han sier at den lille torskefisken fra New York ikke er alene om å tilpasse seg tung forurensning.

- Det finnes eksempler på flatfisk fra havna i Rotterdam som tåler giftkonsentrasjoner den egentlig ikke skulle ha tålt, sier Meier til forskning.no.

Nettopp havner er områder som er sterkt forurenset. I Norge er PCB en stor utfordring i mange havneområder.

Det er også andre eksempler på at fisk som fanges i naturen, tåler mer miljøgifter enn laboratorieforsøk skulle tilsi.

- Dette er noe som ofte forvirrer oss som arbeider med miljøgifter i naturen, sier Meier.

Voksne eksemplarer av fisken i et utklekkingsanlegg tilhørende det føderale NOAA i New Jersey. (Foto: Science/AAAS)


Blir mer sårbar

Årsaken antas å være genetiske endringer i lokale bestander som ligner på de som er funnet hos M. tomcod.

- Dette viser naturens styrke, og hvor utrolig fleksibel biologien er. Vi greier å tilpasse oss mye, sier Meier.

Det betyr ikke at vi skal ta lettere på miljøgifter i havet, understreker han.

Evolusjonsmessig tilpasning innebærer nemlig at mangfoldet i arvematerialet hos den aktuelle bestanden har blitt svekket.

- Da blir bestanden mindre robust overfor andre faktorer, som sykdom, sier forskeren.

Han legger også til at det såkalte reseptorsystemet som er endret hos M. tomcod har en viktig fysiologisk betydning. Det kan ha omkostninger for fisken å ”sjalte ut” dette.

Det foreligger ifølge Meier ikke studier av genetiske endringer på fiskebestander i norske farvann som følge av miljøgifter.

Vil påvirke

PCB er en av flere miljøgifter som vil påvirke miljøet i norske farvann i lang tid framover.

I tillegg til at mange havner er forurenset, vil det også komme tilsig fra alle landets søppelfyllinger, der det ligger begravd transformatorer og elektrisk utstyr med PCB.

Noe av det elektriske utstyret kan komme fra General Electrics. Industrigigantens fabrikker ved Hudson River produserte kondensatorer for elektriske apparater.

Det er ifølge flere kilder anslått at General Electrics mellom 1947 og 1976 slapp ut nærmere 600 tonn PCB i Hudson River. Det har siden 1970-tallet vært gjennomført omfattende prosjekter for å rense vassdraget for miljøgifter.

Bruken av PCB er ifølge nettstedet Miljøstatsus i Norge kraftig redusert siden 1980. Se lenke her.

Vestbredden av Hudson River ved klippene kalt Hudson Palisades. (Foto: Science/AAAS)

Referanse:

Isaac Wirgin, Nirmal K. Roy, Matthew Loftus, R. Christopher Chambers, Diana G. Franks og Mark E. Hahn: “Mechanistic Basis of Resistance to PCBs in Atlantic Tomcod from the Hudson River,” Science, publisert online 17. februar 2011. Se sammendrag her.

Powered by Labrador CMS