Det kan se ut som om mange når en lykke-topp rundt 70 års alder.
Det kan se ut som om mange når en lykke-topp rundt 70 års alder.

Vi er lykkeligst tidlig og sent i livet, viser studie

Men forskningen på feltet spriker i litt ulike retninger. 

I en ny samlestudie tok forskere for seg 450 forskjellige undersøkelser på til sammen 460.000 personer. 

I undersøkelsen fant de informasjon om folks lykkenivå gjennom livet. 

Studien er gjort av forskere i Tyskland og Sveits og publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Psychological Bulletin.

De fokuserte på tre ulike brikker i det som utgjør totalen av en persons lykkenivå. Det var tilfredshet med livet, positive følelser og negative følelser. 

Slitsom pubertet

Forskerne fant at livstilfredshet sank i alderen ni til 16 år.

Så begynte den å ta seg opp igjen. 

– Studien viser i det hele tatt en positiv trend over en lang periode av livet hvis vi ser på livstilfredshet og negative følelser, sier forskeren Susanne Bücker i en pressemelding

Hun og kollegene tror det kan handle om alle endringene som skjer i denne livsfasen. 

Kroppen forandrer seg gjennom puberteten, det samme med det sosiale livet. 

Fra ni års alder ble det også litt flere negative følelser. Det vedvarte delvis, men gikk litt opp og ned frem til fylte 22 år. Da begynte det å bli færre negative følelser igjen. Det fortsatte helt til fylte 60. 

Skrantende helse kan virke inn på lykkefølelsen

Positive og negative følelser endret seg mer enn tilfredshet med livet, fant forskerne. 

Pilene for livstilfredshet begynte å peke oppover fra 16 års alder. Det varte frem til fylte 70, før det på nytt gikk noe nedover. 

For negative følelser begynte pilen å peke oppover igjen fra fylte 60, og det fortsatte til 87 års alder. 

– Dette kan handle om at hos gamle mennesker blir fysikken dårligere, helsen skranter ofte, og den sosiale kontakten blir mindre, ikke minst fordi venner og bekjente går bort, sier forskeren – som ikke har et fasitsvar. 

Midtlivskrise-bevis?

Et fasitsvar er vi nok et stykke unna. Ulike studier og undersøkelser har nemlig gitt litt forskjellige svar på spørsmålet om når vi er lykkeligst. 

I 2020 skrev forskning.no at midtlivskrisen var bekreftet i ny studie. Den viste at lykkenivået var lavest i en alder av 47 år

Så tok den seg opp igjen. Noen slik dupp i lykkenivået midt i livet finner altså ikke forskerne bak denne studien. 

Også en britisk undersøkelse fra 2019 viste at lykkenivået når en topp på 16 og 70 år, ifølge en artikkel på forskning.no. 

Uenighet på feltet

Råd for hvordan du kan bli mer lykkelig skal vi kanskje spare oss for her, etter at forskning.no i juli skrev om at mange vanlige lykkeråd bør tas med en klype salt.

Studien vi skriver om i denne saken viser at mye av lykke-forskningen der ute, er av dårlig kvalitet. 

Dessuten kan ulike måter å måle lykke på, påvirke resultatene. 

Siste ord i denne saken er nok ikke sagt. 

Det viktigste er kanskje å huske på at lykke er høyst individuelt. Livene våre er forskjellige og hvor lykkelige vi er, kan påvirkes av det.

Referanse:

Buecker, S., Luhmann, M., Haehner, P., Bühler, J. L., Dapp, L. C., Luciano, E. C og Orth, U. (2023). The development of subjective well-being across the life span: A meta-analytic review of longitudinal studies (sammendrag). Psychological Bulletin.

Les også:

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS