Folk som prioriterte hobbyer eller koblet av opplevde mindre stress og angst.

Folk som prioriterte jobb foran moro ble mindre lykkelige, viser ny studie

Samtidig var det bra for prestasjonene på jobb å føle seg lykkelig. 

Lever du for å jobbe eller jobber du for å leve? 

For mange er det nok en mellomting. 

Forskere fra University of Bath i Storbritannia har undersøkt hva som er best for søvn og generell tilfredshet med livet. 

Er det hard innsats og lite tid til moro – eller er det mer frihet og mer tid til moro? 

– Ingen fordel for velvære å prioritere prestasjoner over moro

Studien ble gjort i tre ulike land: India, Tyrkia og Storbritannia. Den er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Personality.

– Det er ingen fordel for velvære å prioritere prestasjoner over moro og autonomi, fastslår Paul Hanel, en av forskerne bak studien, i en pressemelding. 

Autonomi betyr å gjøre som man vil uten å la seg styre av andre. 

Hanel og de andre forskerne bak studien slår et slag for et balansert liv med både jobb og moro – basert på funnene i studien. 

I overkant av 180 personer i de tre landene skulle fylle ut en dagbok gjennom ni dager. 

Frihet og lykke

Forskerne fulgte med på hvordan studiedeltakernes ulike verdier påvirket dem. På forhånd hadde forskerne plukket ut noen verdier som de brukte for å kategorisere. 

Noen verdier gikk på frihet, andre gikk på prestasjoner.  Noen var naturligvis mer opptatt av prestasjoner enn andre. 

Verdiene som hadde å gjøre med frihet hadde størst utslag på lykkefølelsen deres. Det gjaldt i alle tre landene. 

Deltakerne som var opptatt av prestasjoner og konformitet – det å leve opp til andres forventninger – så ikke ut til å påvirke lykkefølelsen i noen retning. Hverken positivt eller negativt. 

Forskerne tror riktignok at prestasjoner kunne virke inn på lykkefølelsen når det kommer til tilfredshet med jobben. Det ble ikke undersøkt i denne studien.  

Velvære ga effektivitet

Det største lyspunktet er kanskje dette: 

Studien viser at de som opplevde mye velvære en dag, hadde best evne til å få oppgavene gjort på jobb dagen etterpå. 

Det skal sies at effektene ikke var enorme. De som søkte mer frihet, opplevde 13 prosents økning i velvære. De samme rapporterte om bedre søvn og tilfredshet med livet. 

De som tok seg tid til hobbyene sine opplevde 8 prosents økt velvære og 10 prosent mindre stress og angst. 

Mer restitusjon, bedre humør på jobb

Flere studier har vist at det er viktig å prioritere andre ting enn jobb. 

Du kan få bedre humør om du slapper godt av etter arbeidstid, viste en studie som forskning.no skrev om tidligere i år

Forskerne bak denne studien fulgte 124 tyskere gjennom to uker. 

De som klarte å legge fra seg jobben og slappe av på fritiden en dag, hadde generelt bedre humør på jobb dagen etterpå. 

Referanse: 

Hanel, Paul H. P., Tunc, Hamadullah., Bhasin, Divija., Litzellachner, Lukas F. og Maio, Gregory R. (2023). Value fulfillment and well-being: Clarifying directions over time. Journal of Personality.

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS