Disse hodeskallene fra Brasil har vært opphavet til teorien om paleoamerikanerne. (Foto: Natural History Museum of Denmark)
Disse hodeskallene fra Brasil har vært opphavet til teorien om paleoamerikanerne. (Foto: Natural History Museum of Denmark)

Tilbakeviser teori om de mystiske «paleoamerikanerne»

Studier av kranier fra Nord- og Sør-Amerika har gitt grobunn for teorien om paleoamerikanerne, en gruppe som skal ha befolket kontinentet før de amerikanske urfolkene. Ny studie avviser dette.

Forskere har undersøkt DNA fra 15 levninger som er funnet over hele det amerikanske kontinentet. Fra Alaska i nord til Patagonia i sør.

De konkluderer med at hele Amerika ble befolket fra det samme utgangspunktet i Beringia, et landområde som nå ligger under Beringhavet.

Les mer om dette her: De første amerikanerne trengte ikke lang tid på å befolke hele kontinentet

Likevel finner de noen pussige innslag i noen av menneskegenomene. Nemlig innslag av australsk-asiatiske gener i levninger fra Brasil.

Forskerne klarer ikke å avgjøre om disse genene var der før de store bølgene som kom for rundt 15 000 år siden eller om de kom senere.

Det samme problemet hadde forskere som gjorde lignende funn i 2015. De kalte opphavet til disse genene for «Befolkning Y».

Men de kan tilbakevise en annen teori.

Hodeskaller er ikke bra nok

Basert på studier av hodeskaller fra både Sør- og Nord-Amerika, har det tidligere vært spekulert i om hele kontinentet var befolket før bølgen fra Beringia. At de ukjente paleoamerikanerne var der først.

De ferske genanalysene avviser dette.

– Det hjelper ikke å se på fasongen og ujevnheter i en hodeskalle hvis du skal finne den genetiske arven til en befolkning, sier Eske Willeslev i en pressemelding.

Han er en av forskerne som har sett på urgamle levninger fra hele det amerikanske kontinentet. Funn fra Lagoa Santa i Brasil viser spor av en ukjent befolkning med australsk-asiatiske innslag.

Det fant de ikke i funn fra Spirit Cave i Nevada i USA.

Nettopp disse to funnstedene er tidligere koblet til paleoamerikanerne.

– Studien vår beviser at Spirit Cave og Lagoa Santa genetisk sett faktisk var nærmere dagens amerikanske urfolk enn noen annen tidligere eller nåværende folkegruppe, sier Willeslev.

Langvarig rettstvist

Det er en mumie fra Spirit Cave som har gitt forskerne tydelige svar. Den er over 10 000 år gammel og ble funnet i 1940.

En langvarig rettslig tvist har imidlertid forsinket forskerne.

Lokale shoshone-indianere mente den tilhørte dem og ville ha den utlevert. Willeslev forteller at stammen også hadde hatt dårlige erfaringer med forskere tidligere.

– Jeg forsikret stammen om at vi ikke ville gjøre DNA-analyser uten deres tillatelse. Og hvis det viste seg at den genetisk var urfolk, skulle mumien overleveres til dem, sier han.

To medlemmer av stammen var til stede da DNA-prøvene ble tatt. I 2016 fikk de mumien tilbake og gjennomførte gravleggingsseremoni der Willeslev var til stede.

Referanser:

Moreno-Mayar mfl: Early human dispersals within the Americas. Science, november 2018, doi: 10.1126/science.aav2621. Sammendrag

Posth mfl: Reconstructing the Deep Population History of Central and South America. Cell, november 2018, doi: 10.1016/j.cell.2018.10.027. Sammendrag

Powered by Labrador CMS