Oppblomstring av Planktothrix i Steinsfjorden i Buskerud. Planktothrix er synlig som et grønt belegg på overflaten av vannet. (Foto: Sigrid Haande, NIVA)

Kronikk: Kappløpet mellom giftige alger og parasittene

Tiltak mot giftige alger har hittil handlet om næringsstoffer i vannet. Men også klima, parasitter og evolusjon spiller en viktige rolle. 

Studier om giftige alger:

T. Rohrlack, G. Christiansen, R. Kurmayer: Putative antiparasite defensive system involving ribosomal and nonribosomal oligopeptides in cyanobacteria of the Genus Planktothrix. Applied and Environmental Microbiology, 2013. DOI: 10.1128/AEM.03499-12. Sammendrag.

T. Rohrlack, S. Haande, A. Molversmyr, M. Kyle: Environmental Conditions Determine the Course and Outcome of Phytoplankton Chytridiomycosis. PLoS ONE, desember 2015. DOI: 10.1371/journal.pone.0145559. Sammendrag.

Over hele verden forringes verdien av innsjøer og elver for menneskelig bruk på grunn av giftige algeoppblomstringer.

I vannrike land som Norge er dette et håndterbart problem, som hovedsakelig fører til stengte badestrender og høye vannavgifter.

I mange tropiske land kan derimot slike oppblomstringer medføre at rent vann blir til en svært begrenset ressurs, særlig for den fattige delen av befolkningen.

Et evolusjonært kappløp

Hvorfor oppstår det slike giftige algeoppblomstringer?

Et langvarig forskingssamarbeidet mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og andre forskningsmiljøer har brakt oss nærmere en forståelse, i hvert fall for blågrønnalgen Planktothrix.

I likhet med mange andre alger er Planktothrix utsatt for angrep av parasitter som kan drepe vertene sine. I 2013 fant vi et kjemisk forsvarssystem hos Planktothrix som kan beskytte blågrønnalgen mot slike parasitter .

Våre nyeste forskningsresultater viser imidlertid at dette forsvarssystemet ikke er perfekt. Parasittene kan tilpasse seg, noe som tvinger Planktothrix til et evolusjonært kappløp med parasittene [2]. Dette kappløpet har ikke noen endelig vinner, men kjennetegnes av perioder hvor algen er overlegen og perioder hvor parasittene har et fortrinn.

Bilde 2: Mikroskopisk bilde av Planktothrix (trådformete kolonier) og parasittene (store, runde strukturer ved endene av Planktothrix tråder). (Foto: Jørn Henrik Sønstebø)

Noen av stoffene som inngår i forsvarssystemet til algen er svært giftige for flercellete organismer. Det er disse stoffene som gjør at oppblomstringer av Planktothrix ofte er farlige for mennesker.

Klima avgjør

Planktothrix og parasittene har ulike temperaturbehov. Mellom omtrent 5 og 12 grader kan algen vokse uten å bli angrepet av parasittene.

Et varmt klima, som det som vi for eksempel finner på Vestlandet, tvinger Planktothrix utenfor dette temperaturområdet og inn i kappløpet med parasittene. Dette fører til sporadiske alge-oppblomstringer med variabel varighet. Et kaldt klima derimot gjør at algen vokser saktere, men uten kappløp med parasitter. Siden algene ikke infiseres av parasitter, er en lav veksthastighet tilstrekkelig for å danne en langvarig oppblomstring selv om algene har dårlige vekstforhold. Klimaet avgjør altså om og hvordan Planktothrix danner oppblomstringer.

Håp for mer effektiv vannforvaltning

Å redusere vannets innhold av næringsstoffer ved for eksempel å redusere avrenning fra landbruksarealer, anses å være et effektivt tiltak mot giftige algeoppblomstringer.

Våre resultater peker på et mer sammensatt bilde hvor klima, parasittisme og evolusjon spiller en viktig rolle og hvor dårlige vekstforhold kan fremme algeoppblomstringer.

Resultatene tyder altså på at en ensidig fokus på reduksjon av næringsstoffer som tiltak mot giftproduserende alger ikke er tilstrekkelig og at samspillet med andre miljøforhold må også tas hensyn til. 

Powered by Labrador CMS