Totalt ble det politianmeldt 7990 seksuallovbrudd i 2017, nesten 13 prosent flere enn i 2016 og hele 67 prosent flere enn i 2014. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Laveste antallet anmeldelser av lovbrudd på 25 år i 2017

Til tross for langt flere anmeldelser av seksuallovbrudd, vold og mishandling i fjor, var det likevel rekordfå politianmeldelser i 2017.

Til sammen ble det politianmeldt 318 600 lovbrudd i fjor, det laveste antallet anmeldelser siden Statistisk sentralbyrå (SSB) begynte å samle disse tallene for 25 år siden.

Antallet tyverier gikk kraftig ned, og det er årsaken til nedgangen i det totale antallet anmeldelser. SSB-tallene viser samtidig at det var en økning i antallet anmeldelser innenfor mange områder, ikke minst når det gjelder seksuelle overgrep mot barn.

Barn under 14 år

Totalt ble det politianmeldt 7990 seksuallovbrudd i 2017, nesten 13 prosent flere enn i 2016 og hele 67 prosent flere enn i 2014. Ifølge SSB-tallene har det de to foregående årene vært en økning i både registrerte tilfeller av de fleste typer seksuallovbrudd, samt av ofre.

– Økningen det aller siste året har i stedet først og fremst sammenheng med at politiet registrerte langt flere seksuallovbrudd relatert til seksualiserte fremstillinger av barn og ungdom under 18 år, fastslår statistikkbyrået.

Tallene viser at det var 790 anmeldte tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år, som etter endringene i straffeloven i 2015 klassifiseres som voldtekt. Dette er en økning på 17 prosent sammenlignet med 2016.

Vold og mishandling

Samtidig var det også en klar økning på 4,9 prosent i antallet anmeldelser av vold og mishandling i fjor. Også når man tar hensyn til befolkningsveksten, er omfanget større enn i årene 2014 til 2016.

Når det gjelder trusler og annen hensynsløs atferd og personforfølgelse, økte antallet anmeldelser med hele 9,9 prosent.

For anmeldelser for fysisk vold var det en økning på 2,2 prosent, mens det ble anmeldt 8 prosent flere tilfeller av mishandling i nære relasjoner.

Eiendomstyverier

Totalt ble det anmeldt 94 900 såkalte eiendomstyverier i løpet av fjoråret, nesten 10 prosent færre enn året før og en halvering av det høye nivået rundt tusenårsskiftet. Eiendomstyverier omfatter alle typer tyverier i tillegg til bruk og besittelse av andres eiendel.

Selv om det har vært flere tidsbrudd i kriminalstatistikkene etter innføringen av ny straffelov i 2015, fastslår SSB likevel at det har vært en faktisk nedgang for flere av hovedtypene av tyverier. 12 000 tyverier klassifiseres som mindre tyverier, mens 10 000 betegnes som grove.

Powered by Labrador CMS