Voldelige veteraner

Én av fem unge britiske krigsveteraner har begått voldelig kriminalitet, viser en ny kartlegging.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Krig og kamp krever aggresjon og andre evner som kan bli problematiske i hverdagen etterpå, viser en britisk studie. Risikoen for vold øker særlig om soldaten opplevde traumatiske hendelser i løpet av utenlandstjenesten. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Å være soldat i krig kan være en mental påkjenning. En god del av veteranene fra moderne kriger sliter dessuten med å tilpasse seg det sivile liv etter endt tjeneste.

En ny studie fra Storbritannia viser hvor alvorlige konsekvensene av slike kriger kan være for samfunnet de militære kommer tilbake til:

Britiske veteraner begår langt flere voldelige lovbrudd, som for eksempel overfall eller ran, enn resten av befolkningen. Verst var statistikken for unge veteraner under 30 år.

Blant dem var det fulle én femtedel som hadde begått voldshandlinger, mot 6,7 prosent av den samme aldersgruppa i den generelle befolkningen.

Færre forbrytere, flere voldsforbrytere

Psykiateren Deirdre MacManus fra King’s College London og en rekke av hennes kolleger har sett på nesten 14 000 mannlige militære, og hvor ofte de dukket opp i det britiske politiets strafferegister.

De har kontrollert tallene opp mot for eksempel sosioøkonomisk bakgrunn, og de har bedt en undergruppe av soldatene svare på spørsmål om blant annet sin egen mentale helse, alkoholbruk og aggresjonsnivå.

Andelen militære med rulleblad, uansett type forbrytelse, er lavere enn i den generelle befolkningen. Rundt 17 prosent av de militære har en eller annen anmerkning på rullebladet. Forskerne spekulerer i om kan ha noe med inntaksalderen til militæret å gjøre:

Tjenesten begynner når de unge er 19 år gamle, og 19-åringer er dessuten den største gruppen i voldsstatistikken. Dermed kan det hende at en del mennesker med en tilbøyelighet for risikofylt atferd – og kanskje også kriminalitet – heller havner inn i militæret, tror forskerne.

Men de militære har en høyere andel av voldskriminalitet i etterkant av tjenesten.

Når alle aldersgrupper ble sett under ett, var andelen voldelige forbrytere fra militæret på elleve prosent, mot 8,7 prosent i et tilsvarende utsnitt av hele befolkningen.

Og i den yngste aldersgruppen var det nærmere tre ganger så mange voldsforbrytere fra militæret.

Alkohol, PTSD og rulleblad fra før ga høyere risiko

Det er ikke slik at hvem som helst som har tjenestegjort har like stor risiko for å bli voldsforbrytere. Forskerne fant en del faktorer som økte risikoen for slike handlinger:

For det første var det ikke nok å ha vært utstasjonert i Irak eller Afghanistan for at voldsrisikoen skulle øke.

Det er naturlig, skriver MacManus og kollegene, for de militære kan ha mange roller i en internasjonal styrke. Det å være med i kamphandlinger var imidlertid en sterk risikofaktor, og også det å være vitne til traumatiske hendelser som for eksempel at en medsoldat blir drept.

Dersom soldaten hadde en eller annen anmerkning på rullebladet før tjenesten, var det en god indikator på at han kunne bli voldelig i det sivile liv i etterkant. Det samme gjelder dersom han fikk posttraumatisk stressyndrom (PTSD), problemer med aggresjon eller med alkohol etter tjenesten.

Til sist var menige langt oftere å finne i voldsstatistikken enn offiserene.

Det er mer sannsynlig at en veteran blir voldelig om han har et alkoholproblem. (Foto: iStockphoto)

Ikke lignende undersøkelse i Norge

Verken Forsvaret eller veteranorganisasjonen Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) tror tilsvarende tall gjelder for Norge – men noen lignende undersøkelse som den britiske er ikke gjort her til lands.

– Vi har ingenting som tyder på at noe lignende skulle være gjeldende i Norge ut ifra de undersøkelsene som vi gjør av veteraner, sier Vegard Finberg, pressetalsmann for forsvarssjef Harald Sunde.

– Men det er jo ingen som vil si i en spørreundersøkelse at de er voldelige. Vi har ikke gjort noen slik studie der man kobler veteranene opp mot strafferegistret.

Finberg sier det ikke er naturlig for Forsvaret å kommentere andre lands undersøkelser eller statistikk.

– Kun to av 7500 norske i fengsel

– Blant NVIOs 7500 medlemmer kjenner jeg bare til to personer som sitter i fengsel. Vi har ingen indikasjoner på at veteraner har hatt eller har en overhyppighet av voldelige lovbrudd i forhold til resten av befolkningen, sier generalsekretær for NVIO Thor Lysenstøen.

Spørsmålet ble ikke tatt opp i den siste undersøkelsen av afghanistanveteraner som Forsvaret har gjort, men noen av risikofaktorene MacManus og kollegene peker på nevnes der.

Blant annet viser undersøkelsen at litt over en fjerdedel av veteranene har et alkoholinntak som betegnes som ”risikofull eller skadelig drikkeadferd”.

– I april vil det bli utgitt en levekårsundersøkelse som ble gjennomført i 2012 blant litt over 3000 veteraner fra flere internasjonale operasjoner. Den ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Forsvarsdepartementet, og jeg tror den i hvert fall vil reflektere om deltagerne er fengslet, sier Lysenstøen.

Bør ikke ekskludere folk med rulleblad fra Forsvaret

Man kan bli nektet norsk førstegangstjeneste om man har noe kriminelt på rullebladet, men det er ingen automatikk i det. Hva slags lovbrudd det er snakk om, omfang, merknader fra politiet og hvor lenge siden det er det skjedde er faktorer som spiller inn.

Ifølge MacManus og kollegene gir ikke studien noen grunn til å ekskludere folk med rulleblad fra militær tjeneste generelt sett.

Det blir som å bare rekruttere offiserer, skriver de – det vil ikke hindre at all vold , selv om den ene gruppen er overrepresentert og den andre underrepresentert i statistikken.

Britene mener man heller må være oppmerksom på de kjente risikofaktorene for at noen skal bli voldelige, og – som alltid – at man må forske mer på hva slags programmer som eventuelt kan hindre at noen i risikosonen tipper over.

Behandling for alkoholisme og sinnemestringskurs kan være gode tiltak for å forhindre vold, skriver de.

Kilde:

D. MacManus m.fl. (2013) Violent offending by UK military personnel deployed to Iraq and Afghanistan: a data linkage cohort study. The Lancet, publisert på nett 14. mars 2013 (les sammendrag)

Forsvaret: Afghanistan-undersøkelsen 2012

Powered by Labrador CMS