Miljøblink på skytefeltet

Skytefelt lekker miljøproblematiske metaller. På Bioforsks forsøksfelt har rensetiltak gitt en klar forbedring av vannkvaliteten.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Arne Flaaten, Forsvarets mediesenter)

Ved flere titalls skyte- og øvingsfelt i Norge finnes det til dels store mengder bly, kobber, sink, antimon og andre metaller fra ammunisjon.

– Forsvaret har behov for øvingsfelt for skytetrening, men det er en utfordring at skytefeltene lekker miljøproblematiske metaller, sier Roger Roseth, seniorforsker i Bioforsk Jord og miljø.

– Dette kan gi negative effekter på organismer i vann og vassdrag. Vi har derfor sett på ulike typer renseløsninger for å minimere miljøulempene, forteller forskeren.

Langvarige forsøk på Terningmoen

Bioforsk etablerte forsøksfeltet på Terningmoen miltærleir i Elverum for tre år siden. Anlegget ble designet for å prøve ut ulike typer renseløsninger for å fjerne skytefeltmetaller.

Forsøkene har omfattet etablering av rensedammer, bruk av fellingskjemikalier og rensing i reaktive filtermaterialer.

– Rensetiltakene vi har prøvd ut har gitt klare forbedringer på vannkvaliteten, forteller Roseth.

Best resultat med fellingskjemikalier

Resultater viser at forsøksanleggets dammer og våtmark fjernet 30–50 prosent av bly og kobber i avrenningen.

– For sink og antimon var det lavere rensing, henholdsvis 13–44 prosent og 8–30 prosent, forteller forskeren.

– De beste resultatene oppnådde vi ved behandling av avrenning med fellingskjemikalier i kombinasjon med filterløsninger. Her var rensegraden 80– 90 prosent. Granulert jernhydroksid, skjellsand og knust kalkstein ga de beste resultatene for fjerning av kobber og bly og bedre enn vanlig grov sand, sier Roseth.

Granulert jernhydroksid var det eneste filteret som fjernet antimon effektivt (opptil 90 prosent).

Miljølab Terningmoen med målehytte i bakgrunnen, slamavskillere og fire rensedammer etablert i bekken ut fra skytefeltet. Målområdet for skytebanen sees i bakgrunnen midt i bildet.

Forskjellige skytefelt rundt om i landet vil ha ulike naturgitte forhold. De renseløsningene vi velger må derfor designes ut fra lokale forhold og vassdragets sårbarhet.

– Nå blir utfordringen å bruke kunnskapen fra Terningmoen til å bygge gode renseløsninger for flere skytefelt rundt om i Norge, sier forskeren fra Bioforsk. 

Powered by Labrador CMS