Kreftfarlig akrylamid - ingen nyhet

Ti år gammel forskning i Sverige viser at Akrylamid ikke bare forårsaker kreft hos rotter, men også med stor sannsynlighet hos mennesker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskningen ble gjort av Gunnar Steineck på Karolinska Unstituttet på slutten av 1980-tallet. Hans forskerteam så på sammenhengen mellom ernæring og urinveiskreft hos 338 menn. Ikke overraskende fant de en sammenheng mellom stekt kjøtt og kreft, men det bare bekreftet tidligere kjent forskning.

Imidlertid var det en matvare som viste høyere korrelasjon med kreft: De som oppga å spise stekte poteter minst en gang i måneden økte muligheten for å få kreft med mellom 60 og 80 prosent.

Ignorerte resultatene

- Vi ignorerte dette resultatet, sier Steineck til den svenske avisa Dagens Nyheter.

Forskerne kjente ikke til at det kunne være noe kreftfremkallende stoff i stekte poteter og anså at det hele måtte bero på en tilfeldighet.

Forskergruppen gjør nå en ny undersøkelse som forventes å være ferdig like over sommeren. Også i Danmark og Frankrike vurderer man å gå gjennom tidligere forskning for å se om en kan få bekreftet at matvarer som inneholder akrylamid medfører kreft hos mennesker.

I ett titalls europeiske land har man også store mengder blodrøver lagret som en kan teste på innhold av akrylamid og samkjøre med kreft. I Frankrike har man 300 000 prøver, i Danmark 55 000 og i Sverige 18 000. Hverken Folkehelseinstittuttet eller den Norske Kreftforeningen kjenner til at det foreligger tilsvarende undersøkelser i Norge som kan kontrolleres på nytt.

Matforsk forsker videre

I Norge har Matforsk fått i oppgave å koordinere arbeidet med akrylamid i matvarer, og man holdt nylig et ekspertmøte med næringsmiddelindustrien for å finne ut mer om hvordan akrylamid dannes, både mht råvarene og prosessbetingelsene.

Det foregår også en diskusjon om markedets reaksjoner på akrylamidtrusselen. Verdens Helseorganisasjon (WHO) vil om kort tid arrangere en ekspertkonferanse om akrylamid, og holder på å plukke ut forskerne som skal få delta.

Det svenske Livsmedelsverket ble utsatt for tildels hard krittikk da de slapp nyheten om at akrylamid i enkelte matvarer kunne medføre større muligheter for kreft. Spesielt ble det fokusert på at man ikke kunne trekke konklusjoner fra forskningsresultater på mus og rotter over på mennesker.

Dannelsen av akrylamid

Akrylamid dannes når karbohydrater i blant annet chips, stekte poteter og bakervarer varmes opp. Mengdene som ble funnet I disse matvaretypene oversteg grenseverdiene for det som var tillat i drikkevann med over tusen ganger.

Kanskje det endelige svaret på om akrylamid er kreftfremkallende allerede ligger og venter blant eldre forskningsresultater og at det hele er et spørsmål om å få tallene på bordet. Det er derfor viktig at næringsmiddelindstrien allerede nå sørger for å unngå at alkryalmid dannes i matvarer og at de finner frem til metoder for å redusere mengdene.

Powered by Labrador CMS