Kvinner og menn som sjelden eller aldri spiser kjøtt, har lavere risiko for tarmkreft, brystkreft og prostatakreft. Bildet viser en salat med kikerter, avokado, søtpotet, brokkoli og tomat.

De som sjelden eller aldri spiser kjøtt, har lavere kreftrisiko

Å spise kjøtt sjeldnere enn fem ganger i uken er koblet til en lavere kreftrisiko, ifølge en britisk studie. De som aldri spiste kjøtt, men bare fisk og grønnsaker, hadde lavest kreftrisiko.

Forskere ved Universitetet i Oxford har undersøkt en mulig kobling mellom kosthold og kreftrisiko. Analysen er basert på kostholdet til 470.000 briter.

Deltakerne rapporterte blant annet hvor ofte de pleide å spise kjøtt.

I løpet av elleve år utviklet en av åtte deltakere kreft. Det er 54.961 mennesker.

Men kreftrisikoen var svært forskjellig, alt etter hva slags mat deltakerne vanligvis spiste.

Studien er nylig publisert i BMC Medicine.

– Det er kjent at mye kjøtt øker risikoen for tarmkreft, men det er nytt at det kan ha kobling til brystkreft og prostatakreft, sier Paula Berstad i Kreftregisteret til forskning.no.

Lavest kreftrisiko blant dem som unngikk kjøtt

Det er sunt å unngå overdreven kjøttspising, slår studien fast. De britene som aldri spiste kjøtt, hadde aller lavest risiko for å få kreft.

Veganere og vegetarianere hadde 14 prosent lavere kreftrisiko.

De som spiste fisk, men ikke kjøtt, hadde 10 prosent lavere risiko for å utvikle kreft.

Nytt at kjøtt er koblet til andre kreftformer

– Det er velkjent fra før og ikke overraskende at de som spiser lite eller ikke noe kjøtt har lavere risiko for tarmkreft enn de som har et høyt kjøttinntak, skriver forsker Paula Berstad ved Kreftregisteret til forskning.no i en e-post.

Hun forsker på tarmkreft.

– Det som er nytt, er at kjøttkonsum assosieres med total kreftforekomst, skriver Berstad.

De som spiste kjøtt fem ganger i uken eller sjeldnere, hadde to prosent lavere kreftrisiko.

Alle disse gruppene er sammenlignet med dem som spiste kjøtt mer enn fem ganger i uken.

Regnet ut kreftrisikoen

I alt ble 472.377 voksne briter rekruttert mellom 2006 og 2010 gjennom UK Biobank. Deltakerne var mellom 40 og 70 år og rapporterte om hvor ofte de pleide å spise kjøtt.

De ble også spurt om de spiste fisk, eller var veganere eller vegetarianere.

Så sjekket forskerne helseregistre for å se hvor mange av deltakerne som fikk kreft. Da hadde deltakerne vært med i studien i elleve år i gjennomsnitt.

Ved å dele deltakerne inn i grupper etter hvor ofte de spiste kjøtt, regnet forskerne så ut kreftrisikoen for de ulike kostholdsgruppene.

Forskerne kontrollerte for diabetes, sosioøkonomiske forhold, hvor de bodde i landet og øvrige livsstilsfaktorer i analysene.

(Kilde: Watling mf: Risk of cancer in regular and low meat-eaters, fish-eaters, and vegetarians: a prospective analysis of UK Biobank participants. BMC Medicine, 2022).

Flest kjøttspisere

I alt spiste 52 prosent av deltakerne kjøtt mer enn fem ganger i uken. 44 prosent spiste kjøtt fem ganger i uken eller sjeldnere.

Bare to prosent spiste fisk og ikke noe kjøtt, og var såkalt pescetarianere. Bare to prosent var enten vegetarianere eller veganere.

Vegetarianere kan spise egg, melk og yoghurt. Veganere spiser ingen animalske produkter.

Særlig tydelig for tarmkreft og prostatakreft

Forskerne fant koblinger mellom kosthold og risiko for tarmkreft, endetarmskreft og prostatakreft.

Briter som spiste kjøtt maks fem ganger i uken, hadde ni prosent lavere risiko for tarmkreft og endetarmskreft, enn de som spiste kjøtt oftere.

Risikoen for prostatakreft var hele 31 prosent lavere blant menn som fulgte en vegetarisk diett, sammenlignet med menn som spiste kjøtt over fem ganger i uken.

Blant menn som spiste fisk men ikke kjøtt, var risikoen for prostatakreft 20 prosent lavere.

Færre veganer-kvinner får brystkreft

Forskerne fant også økt risiko for brystkreft blant kjøttspisende kvinner etter overgangsalderen.

– Sammenhengene som forskerne fant for postmenopausal brystkreft og prostatakreft i denne studien er ikke etablert fra før, det er nytt, understreker Berstad.

Kvinner som spiste vegetarisk mat, hadde 18 prosent lavere risiko for brystkreft enn de som spiste kjøtt mer enn fem ganger i uken.

Overvekt kan forklare

Men dette kan ha en bakenforliggende årsak, som overvekt og fedme.

For kvinner som spiste vegetarmat, hadde også oftere en lavere kroppsmasseindeks (BMI) enn kvinner som spiste kjøtt.

– Risiko for brystkreft er ikke tidligere vist å ha i sammenheng med andre kostholdsfaktorer enn alkoholinntak, påpeker Berstad.

Overvekt en klar risikofaktor for brystkreft etter overgangsalder. Derfor er det lett å være enig med forskerne i at lavere kroppsvekt hos vegetarianere forklarer hvorfor de har lavere forekomst av brystkreft, bekrefter Paula Berstad.

Ikke nødvendigvis årsakssammenheng

Dette er en befolkningsstudie. Dermed kan ikke forskerne konkludere med at det er en årsakssammenheng.

Det kan altså være andre årsaker som forklarer både kreftrisiko og ulikt kosthold.

– Det finns også biologiske mekanismer som kan forklare sammenhengen. Derfor er det ikke grunn til å tvile på at lavere risiko for tarmkreft hos de som spiser lite kjøtt skyldes nettopp fravær av kjøtt, kommenterer Berstad.

Hun mener andre levevaner ikke forklarer koblingen, selv om levevaner også bidrar til lavere risiko hos denne gruppen, forklarer hun.

Livsstil kan muligens forklare mindre kreft

Det finnes ikke kjente biologiske forklaringsmekanismer for kjøttinntak og bryst- og prostatakreft.

– Derfor er det tvilsomt at forskjellene mellom grupper i denne studien skyldes bare kjøttinntak, mener Berstad.

Hun mener studien ikke gir svar på om lavere risiko for prostatakreft hos vegetarianere og fiskespisere kan skyldes andre faktorer i livsstil.

– Kjøttinntak er tett knyttet til livsstil som kan forklare forskjeller i kreftforekomst mellom kjøttspisere og de som ikke spiser kjøtt, sier hun.

De som har tatt valget om å ikke spise kjøtt, har ofte tatt flere andre helsefremmende valg, slik som å ikke røyke, påpeker Berstad.

Å spise kjøtt sjelden fjerner en risikofaktor

Uansett viser denne studien at det er lurt å spise lite eller ikke noe kjøtt, mener Berstad.

– Da har man i hvert fall en risikofaktor mindre i kampen mot kreft, selv om andre gode levevaner trengs i tillegg. slår hun fast.

Kjøtt inneholder mange viktige næringsstoffer som er mer krevende å få fra andre kilder.

– Hvis man ønsker å inkludere kjøtt i kostholdet, kan resultatene fra denne studien oppmuntre til å redusere inntaket til kun et par ganger i uka, oppfordrer Paula Berstad ved Kreftregisteret.

Det viser seg å gjøre en forskjell i kreftrisikoen.

Vet ikke om de spiste det samme hele tiden

En svakhet med studien er at forskerne ikke har sjekket kostholdet fortløpende.

Kostholdsopplysningene er samlet inn på ett tidspunkt, og trenger ikke være representativt for hva de spiste senere. Deltakerne kan ha endret kostvaner etter hvert.

Men forskerne vil gjerne ha mer forskning som kan undersøke effekten av lite eller fullstendig fravær av kjøtt i kosten over lengre tid, blant mange deltakere. Og hvordan det kan påvirke kreftrisikoen for den enkelte.

Referanse:

C. Z. Watling mf: Risk of cancer in regular and low meat-eaters, fish-eaters, and vegetarians: a prospective analysis of UK Biobank participants. BMC Medicine, 24. februar 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS