– Det er en myte at forskere ikke kjenner årsakene til klimaendringene. Det gjør vi, forteller studiens hovedforfatter. (Foto: Roschetzky Photography / Shutterstock / NTB scanpix)

Ny studie:
99,99 prosent sikkert at global oppvarming er menneskeskapt

Forskere slår det fast med en statistisk «gullstandard».

De menneskeskapte klimaendringene blir fra tid til annen møtt med tvil og skepsis: Har ikke klimaet alltid endret seg?

Men ifølge en ny studie, som nettopp er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Climate Change, bør den siste tvilen være ryddet til side.

– Studien er interessant fordi det slår fast hvor sannsynlig det er at klimaendringene er menneskeskapte. Det er veldig overbevisende. Det statistiske grunnlaget er veldig sterkt, forteller Sebastian Mernild, som er professor i klimaendringer og leder for Nansensenteret i Bergen.

Bevisene har ifølge den nye studien passert et såkalt sigma 5-nivå, noe som er en statistisk «gullstandard». Det innebærer at det bare er 1 sjanse av 3,5 millioner for at klimaendringene ikke er menneskeskapte.

– Det svarer til at det står 3,5 millioner melkekartonger på rad, og du tilfeldigvis skulle ta tak i den ene som er sur. Det ville være ekstremt usannsynlig, forklarer Sebastian Mernild, som også er hovedforfatter for den neste store rapporten fra FNs klimapanel, IPCC.

Mernild har ikke vært involvert i studien.

Menneskelig fingeravtrykk

Hva er sigmanivåer?

Sigma (σ) er en statistisk målestokk som beskriver et standardavvik.

Man bruker ulike sigmanivåer til å slå fast en statistisk sikkerhet.

  • 1-sigma-nivå svarer til en statistisk sikkerhet på 84,13 prosent.
  • 2-sigma-nivå svarer til en statistisk sikkerhet på 97,73 prosent.
  • 3-sigma-nivå svarer til en statistisk sikkerhet på 99,87 prosent.
  • 5-sigma-nivå svarer til en statistisk sikkerhet på 99,99 prosent.

5-sigma-nivå ble også brukt i 2012 til å slå fast at man hadde funnet Higgs-partikkelen ved CERN.

Det finnes også enda høyere sigmanivåer – for eksempel et 6-sigma-nivå som altså er enda nærmere 100 prosent statistisk sikkerhet.


Kilde: What does 5-sigma mean in science? (ZME Science)

Hovedforfatteren for studien, Benjamin Santer, er klimaforsker ved Lawrence Livermore National Laboratory i California. Han håper de statistiske bevisene vil overbevise de siste klimaskeptikerne og anspore til handling.

– Det er en myte at forskere ikke kjenner årsakene til klimaendringene. Det gjør vi, sier han til Reuters.

Den anerkjente klimaforskeren Jason Box, som har lest den nye studien, er enig.

Hvis man sammenligner klimaforskningen med en kriminalteknisk studie, ville det ikke lenger herske noen tvil om hvem som var den skyldige, mener han.

– Vi har fingeravtrykk fra menneskene, skriver Box, som er professor ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), i en e-post.

Et eksempel på flott klimaforskning

William Colgan, som er isbreforsker ved GEUS, har også lest studien, og han er imponert.

– Dette er et veldig flott eksempel på at klimaforskerne har gjort det samme som partikkelfysikerne gjorde i 2012 (i forbindelse med Higgs-partikkelen, red.): De har testet en spådom med mange eksperimenter og har kommet fram til at den var riktig, sier han.

Forskerne bygger konklusjonen på tre sett av satellittdata. To av dem viste at sigma 5-nivået allerede ble nådd i 2005, mens det tredje datasettet viste at nivået ble nådd i 2016.

– Det er en veldig komplisert prosess de har spådd, og satellittdata støtter nå opp om det, fastslår William Colgan.

Menneskets ansvar blir mer og mer sikkert

Mens den nye studien tydelig angir at mennesket med 99,99 prosents sikkerhet har ansvar for den globale oppvarmingen, kan det ikke avgjøre hvor stor del av oppvarmingen som er menneskeskapt.

Sebastian Mernild peker imidlertid på at resultater fra FNs klimapanel tidligere har vist at minst 50 prosent, og antagelig mer, av oppvarmingen de siste 50 årene er menneskeskapt. IPCC arbeider også med sannsynligheter og kan for eksempel si at det er mer sannsynlig at mennesker har stått for 80 enn for 20 prosent av oppvarmingen.

I en FN-rapport fra 2013 var Sebastian Mernild sammen med en rekke andre forskere med på å fastslå at de menneskeskapte klimaendringene kunne bevises med minst 95 prosents sikkerhet. Men nå har det statistiske grunnlaget altså blitt enda sterkere.

– Man bør være åpen for andre svar, men i dag er menneskets rolle den beste forklaringen vi har, og den blir mer og mer statistisk sikker, sier Mernild.

Referanse:

B.D. Santer mfl: «Celebrating the anniversary of three key events in climate change science», Nature Climate Change (2019), DOI https://doi.org/10.1038/s41558-019-0424-x Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS