Tre fjerdedeler av verdens økologiske jordbruk foregår i lavinntektsland. Denne økologiske gården ligger i Laos. (Foto: Sam Spicer/Shutterstock/NTB scanpix)

Her er fordelene og ulempene ved økologisk frukt og grønnsaker

Dette er bra med økologisk – og dette fungerer ikke fullt så godt.

Hvor sunt er egentlig økologisk jordbruk, for naturen og oss mennesker?

Denne måten å dyrke jorda på er her definert som å følge regelverk for økologisk jordbruk. De varierer fra land til land, men innebærer for eksempel at bøndene lar være å bruke syntetiske plantevernmidler når de skal dyrke blant annet korn og grønnsaker.

Den kan være positivt for planter og bier, men i mindre grad for fugler.

Økologisk kan også være mer lønnsomt for fattige bønder fordi de ofte får bedre betalt for disse varene, i hvert fall hvis de er med i ordninger for rettferdig handel.

Men økologisk jordbruk gir som oftest mindre avlinger og bøndene produserer mindre mat på samme areal.

Forbrukerne må ofte betale mer. Det er dessuten høyst usikkert om det er mulig å drive økologisk i stor skala.

Det konkluderer to kanadiske forskere som har gått gjennom mye av den eksisterende forskningen på økologisk jordbruk.

De har bare tatt for seg studier om dyrking av planter, både til menneskemat og dyrefôr. De har altså ikke undersøkt kjøttproduksjon og dermed heller ikke dyrevelferd.

Hold pila over bildet for å se på hvilke områder økologisk jordbruk er bra og dårlig. (Foto: University of British Columbia)

Konkluderer ikke om helse

Det er stor uenighet om hvor bra økologisk jordbruk er. Både tilhengerne og motstanderne har sterke meninger. Begge sider har litt rett, men det er fortsatt stor usikkerhet fordi forskningen er mangelfull, mener forskerne.

De konkluderer med at ingen foreløpig kan slå fast at økologisk samlet sett er bedre eller verre enn andre former for jordbruk.

Er økologisk mat sunnere for oss? Her finnes det mye forskning, men resultatene spriker veldig. Forskerne kan ikke påvise klare helseeffekter, som videnskab.dk tidligere har skrevet om.

Noen studier konkluderer med at produktene har høyere næringsinnhold enn varer produsert med plantevernmidler, andre ikke. I land der bøndene bruker mye av farlige plantevernmidler kan det nok være sunnere å få mat uten, men i land der myndighetene passer på at det vanlige landbruket holder seg til trygge mengder og midler har det trolig lite å si.

De kanadiske forskerne er opptatt av at økologisk kan være bra i noen sammenhenger, men fungere dårlig i andre.

Forskjellene avhenger blant annet av hvor landbruket foregår og hvilke typer matvarer det gjelder.

For eksempel viser noen studier at økologisk landbruk ser ut til å fungere bedre når bøndene skal dyrke gress og annet dyrefôr enn korn som vi mennesker skal spise.

Dessverre undersøker de fleste studiene bare ett sted og én type produkt av gangen, ifølge forskerne.

Miljøvennlig?

Nå mener de det er viktig å se på hvordan økologisk jordbruk fungerer i lavinntektsland i for eksempel Asia og Afrika. Selv om mesteparten av produksjonen foregår i lavinntektsland, blir det aller meste av forskningen gjort i høyinntektsland i Europa og Nord-Amerika. Innbyggerne der kjøper også 96 prosent av de økologiske produktene.

På noen områder finnes det nesten ikke forskning, på andre områder er det studier som bruker helt ulike metoder og er vanskelige å sammenligne.

Det er umulig å konkludere om blant annet hvor mye avlingene varierer fra år til år, påvirkningen på jordsmonnet som kan skape eller motvirke erosjon, bruken av vann, lønnsforhold og priser.

Eventuelle klimafordeler er også uklare. Selv om mye av det økologiske jordbruket slipper ut mindre klimagasser, frigir økologisk risproduksjon mer metan.

De to forskerne etterlyser brede studier som veier fordeler og ulemper på ulike områder mot hverandre. Samme studie må se på både selve matproduksjonen, miljøfaktorer og økonomien i dette for å kunne finne ut av potensialet til økologisk landbruk.

Verdens befolkning øker og vi trenger mer mat framover for å mette den. Kan vi drive økologisk i stor skala? I dag dekker økologisk jordbruk bare rundt én prosent av den dyrkede jorda.

Forskerne tror økologisk jordbruk neppe kan redde verden alene, men at det har potensial som et av mange verktøy for å skape en mer bærekraftig matproduksjon.

Referanse:

Verena Seufert og Navin Ramankutty: Many shades of gray – The context-dependent performance of organic agriculture. Science Advances 10. mars 2017. DOI: e1602638. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS