80 prosent fornybar energi i 2050?

I et optimistisk scenario anslår IPCC at nærmere 80 prosent av verdens energi kan komme fra fornybare kilder innen 2050.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta fra rapporten

Nærmere 13 prosent av verdens energiforsyning kommer fra fornybar energi i dag.

Over 10 prosent er biomasse, og det meste av dette er tradisjonell fyring med ved eller lignende.

Vannkraft står bare for 2,3 prosent, mens andre kilder står for 0,4 prosent.

Rapporten tar for seg seks ulike typer fornybar energi: Bioenergi, direkte solenergi, geovarme, vannkraft, havenergi og vindkraft.

En av de ikke ubetydelige forutsetningene er at politikerne innfører de riktige retningslinjene.

En annen forutsetning er at vi tross den ventede befolkningsveksten vil bruke mindre energi i 2050 enn vi gjør i dag.

Rapporten Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Mitigation (SRREN) på 1000 sider skal ikke offentliggjøres før 31. mai.

Det internasjonale klimapanelet (IPCC) har likevel allerede sluppet pressemeldingen og et såkalt sammendrag for beslutningstakere.

Selve rapporten skal være en presentasjon av over 160 ulike scenarioer for bruken av fornybar energi fram mot 2050.

I det mest optimistiske framtidsbildet står fornybar energi for 77 prosent av verdens energiforsyning. I den motsatte enden, altså det mest pessimistiske scenarioet, er andelen bare 15 prosent.

Det meste er vedfyring

Dagens globale energiforsyning er på rundt 490 exajoule, og andelen fornybar energi er på nærmere 13 prosent, ifølge IPCC.

Den største kilden til fornybar energi i dag er biomasse, som står for over 10 prosent av verdens totale energiforsyning.

Det meste av denne biomassen (60 prosent) er såkalt tradisjonell biomasse brukt til matlaging og oppvarming i utviklingsland – altså god, gammaldags fyring med ved eller lignende.

Dette forklarer også statistikken som viser at utviklingsland står for mer enn 50 prosent av verdens nåværende fornybare energikapasitet.

Virkelig fornybart og bærekraftig?

Siden den endelige rapporten ikke foreligger, er det vanskelig å vite hvorvidt dette faktisk er fornybar energi.

Forutsetningen for at biomassen er fornybar, vil være at trærne som brennes plantes på nytt, så vi har like mye skog til å absorbere CO2 fra lufta.

Og selv om trærne plantes på nytt, er det mye diskusjon om det langsiktige CO2-regnskapet for denne typen energi – i hvilken grad er det bærekraftig å plante mer skog til biomasse?

Rapporten slår selv fast at flere systemer for bioenergi, inkludert energiavlinger, kan gererere større utslipp av drivhusgasser enn de sparer.

Samtidig er det bioenergi som vurderes å ha det største potensialet for vekst, fulgt av solkraft og vindkraft.

Global energifordeling

I det mest optimistiske scenarioet skisserer IPCC en verden med en energiforsyning på 407 exajoule per år, altså mindre enn i dag. Av dette skal fornybar energi kunne stå for 314 exajoule.

I dag er energiforsyningen til USA grovt regnet på rundt 100 exajoule, og forsyningen til Europa er på omtrent det samme.

Til sammen har de to regionene for mindre enn 20 prosent av verdens befolkning, ifølge befolkningstall fra FN.

Dette tyder på at IPCC beregner et redusert energiforbruk i USA og Europa. Samtidig synes det åpenbart at det mest optimistiske scenarioet ikke innebærer noen stor økning i energiforbruket i utviklingsland.

Konflikt mellom fattig og rik

Som vi har sett under den siste tidens klimamøter, er konflikten mellom utviklingsland og rike land en viktig skillelinje i klimadebatten. Det krever energi å komme seg ut av fattigdom.

Solkraft er blant de fornybare energitypene som har hatt størst vekst. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto) (Foto: iStockphoto)

I utviklingsland bor det i dag 1,4 milliarder mennesker uten tilgang på elektrisitet.

I IPCCs mest pessimistiske scenario trenger verden en energiforsyning på nærmere 750 exajoule i 2050.

- En betydelig økning av fornybare energi er teknisk og politisk veldig krevende, sier professor Ottmar Edenhofer, en av rapportens hovedforfattere, i pressemeldingen fra IPCC.

Mer enn nok å ta av?

Det optimistiske energiscenarioet representerer et kutt på omtrent en tredjedel av utslippene av drivhusgasser, sammenlignet med scenarioer der vi fortsetter som vanlig, melder klimapanelet.

Ifølge beregningene er det ikke tilgjengeligheten på fornybar energi som begrenser oss. Det står og faller på politiske retningslinjer, skal vi tro den nye rapporten.

Dette defineres også som fornybar energi, men blir den fornyet? (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Det tekniske potensialet til teknologien for fornybar energi overgår vesentlig verdens nåværende energibehov, melder klimapanelet.

Mindre enn 2,5 prosent av det globalt tilgjengelige tekniske potensialet er tatt i bruk, ifølge rapporten. Her beregnes det at solenergi står for det største potensialet.

Fornybar energi i vekst

- Det er positivt at rapporten viser frem veksten i fornybar energi de siste årene – denne industrien lever virkelig, kommenterer Gabriella Tranell, som leder det norske Senter for fornybar energi.

- Rapporten viser mulighetene som ligger foran oss når store installasjoner bringer ned kostnadene, og flere får råd til denne typen energi – dette er en virkelig god sirkel, mener hun.

På tross av verdens finansielle utfordringer, økte den fornybare energikapasiteten i 2009.

I optimistiske scenario fra IPCC står vindkraft for 20 prosent av verdens energiforsyning i 2050. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Vindkraft økte med over 30 prosent, vannkraft med 3 prosent, solkraft koblet til strømnettet økte med over 50 prosent, geovarme hadde en oppgang på 4 prosent, solvarming av vann økte med over 20 prosent, mens produksjonen av etanol og biodiesel økte med henholdsvis 10 og 9 prosent.

- Det er viktig at alle får med seg at fornybar energi ikke lenger er noe perifert som ikke kommer til å ha innflytelse på energisystemet, men at samfunnet er i forandring, understreker Tranell.

Lenker:

IPCC: Potential of Renewable Energy Outlined - Report by the Intergovernmental Panel on Climate Change

IPCC: SRREN Summary for Policy Makers (PDF)

Powered by Labrador CMS