Fødselsraten faller over hele landet, og forskjellen mellom utkant og sentrale strøk er mindre enn før. (Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix)

Fallende fruktbarhet også på bygda

Kvinner på bygda har lenge fått flere barn enn sine mer urbane søstre, men de siste årene har fruktbarheten falt kraft også i Distrikts-Norge.

Fylker som Troms, Finnmark, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal var lenge med på å trekke de nasjonale fødselstallene opp. Men det er ikke gitt at det er der man finner svaret når regjeringen ønsker at folk skal få flere barn, skriver Klassekampen.

Fødselstallene faller like mye på bygda som i sentrale strøk, mange steder mer. Finnmark, som lå på toppen av fødselsstatistikken for ti år siden, nærmer seg nivået i Oslo, som ligger nederst. Sammen med Troms og Agder-fylkene har Finnmark opplevd den største nedgangen i fruktbarhet.

– Fruktbarheten har falt i alle fylker og i de fleste kommuner de siste ti årene. Tidligere var det større variasjon mellom fylker og kommuner i fruktbarhet, men denne er blitt mindre ettersom fruktbarheten har falt, sier seniorforsker Astri Syse i Statistisk sentralbyrå̊.

– Fødealderen har økt for alle, og da vil fødselsraten synke, sier Syse. Hun trekker fram mer utdannelse, særlig blant kvinner, som en del av forklaringen.

– Folk investerer mer i høyere utdanning. Så vil de gjerne ha en interessant og fast jobb og en egnet bolig før de får barn. Lite tyder på at det er mange flere enn før som ikke vil ha barn, det bare «passer ikke nå».

Powered by Labrador CMS